Bùi Thị Ân: Đồng Nai

Đã học thực hành kế toán xây dựng - xây lắp
Mình không phải dân kế toán thế mà làm được BCTC, biết sử dụng phần mềm misa đó các bạn có tin không. Tất cả nhờ sự giúp đỡ tận tình của giáo viên đó là chị Lam. Cảm ơn trung tâm đặc biệt là chị Lam cô giáo viên dễ mến nhiệt tình tận tụy với học viên. Mình sẽ tiếp tục học thêm các khóa học khác tại lamketoan.vn. Cảm ơn trung tâm rất nhiều.

Xem ý kiến của học viên Bùi Thị Ân đã viết trên facebook.com/lamketoan của Lamketoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.