Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

  • Toàn thời gian cố định
  • TP.HCM
  • Hết hạn nộp hồ sơ

Công Ty TNHH Thực Phẩm Nhanh

Thực hiện các công tác về Kế Toán:
– Đối chiếu công nợ, nhập liệu chứng từ.
– Thu chi hàng ngày, tồn kho.
– Hỗ trợ báo cáo thuế. Lưu trữ hồ sơ.
– BHXH, BHYT…

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959