Nhân viên kế toán tổng hợp

  • Toàn thời gian cố định
  • Hà Nội
  • Hết hạn nộp hồ sơ

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ AZ (Azcom)

– Thu thập, kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra từ các bộ phận phòng ban chuyển sang.
– Tổng hợp, Cân đối thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo từng tháng.
– Kê khai thuế, lập báo cáo định kỳ theo quy định của Luật thuế hiện hành;
– Giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan khác liên quan đến công việc kế toán;
– Thực hiện hạch toán và kiểm tra, đối chiếu các phần hành kế toán
– Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng, hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
– Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu.

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959