Tự học kế toán hành chính sự nghiệp

Th7
28

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 của Bộ tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014. Quy định về dự toán ngân sách nhà nước: Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với NSĐP: Tiếp tục thực hiện ổn định tỷ lệ phần trăm […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Tự học kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th7
18

Chứng từ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Đơn vị hành chính sự nghiệp là đơn vị sử dụng nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp. Vì vậy, các chứng từ trong đơn vị hành chính sự nghiệp phải đầy đủ và được trình bày, sắp xếp rõ ràng và khoa học thì mới được cơ quan cấp trên phê duyệt. Lamketoan.vn […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Tự học kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th7
18

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Kế toán đã và đang là lĩnh vực được nhiều người quan tâm bởi tầm quan trọng của nó đối với các đơn vị đang hoạt động. Kế toán được chia thành nhiều lĩnh vực như: kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng, kế toán HCSN,…Mỗi lĩnh vực kế toán sẽ có một đặc […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Tự học kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT