• Phiên bản
  • 1 Tải về
  • 632.69 KB File Size
  • 2 File Count
  • 11/01/2018 Ngày tạo
  • 11/01/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Ngày 12/8/2016, Thông tư 130/2016/TT-BTC được ban hành hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật Thuế GTGT, TTĐB, Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Dưới đây là sửa đổi, bổ sung các quy định:

  • Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC,Thông tư 151/2014/TT/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC
  • Thông tư 195/2015/TT-BTC
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC)

FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChâmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *