Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 189.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư số 10/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/01/2014 và có hiệu lực từ ngày 02/03/2014

Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.