• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 275.71 KB File Size
  • 2 File Count
  • 27/01/2018 Ngày tạo
  • 27/01/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Luật quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13 được căn cứ theo hiến pháp của nước Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, theo nghị quyết số 51/2001/QH10

Theo luật sửa đổi, bổ sung này, đối với người nộp thuế là doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản quy định tại khoản 1 Điều 65, cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 65, hộ gia đình quy định tại khoản 3 Điều 65 của Luật này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ThấpTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *