Thẻ: vốn điều lệ doanh nghiệp

Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp ra sao?

Luật doanh nghiệp không có quy định rõ ràng về mức vốn điều lệ khi đăng ký kinh doanh trừ những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định. Như vậy có ảnh hưởng gì không? Bài viết này KẾ TOÁN Việt Hưng xin được chia sẻ qua nội dung dưới đây. 1. Vốn điều lệ có ảnh …