Thẻ: lương tối thiểu 2019

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 áp dụng từ 01/01/2019

Mức lương tối thiếu 2019 là bao nhiêu? Được áp dụng vào ngày nào? Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về vấn đề này nhé Ngày 13/08/2018, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã họp bàn phiên thứ 3 về lương tối thiểu vùng năm 2019 và đã thống nhất 100% ý kiến với …