Thẻ: dịch vụ sửa chữa ô tô

Khóa học kế toán dịch vụ sửa chữa ô tô – xe máy

1. Xử lý số dư đầu kỳ khóa học dịch vụ sửa chữa ô tô – xe máy. Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa. Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, …