Thẻ: Cách sắp xếp chứng từ

Cách sắp xếp chứng từ trong phòng kế toán

Cách sắp xếp chứng từ phòng kế toán Mỗi công ty có một cách sắp xếp chứng từ khác nhau sao cho dễ quản lý. Tuy nhiên không phải kế toán nào cũng biết cách sắp xếp hóa đơn chứng từ một cách khoa học, dễ tìm. Lamketoan.vn xin chia sẻ một số kinh nghiệm …