Thẻ: cách hạch toán các khoản thu hộ chi hộ

Nguyên tắc của kế toán các khoản phí thu hộ – chi hộ

thu-ho-chi-ho

 Để quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi thì bán hàng đóng vai trò quan trọng. Ngày nay việc kinh doanh không chỉ ở trong nước mà xuất khẩu chiếm một phần quan trọng. Nhằm giúp việc hợp tác kinh doanh được nhanh chóng, …