Nguyễn Thu Huyền

Giới tính: Nữ
Hôn nhân: Đã kết hôn
Kinh nghiệm: Hơn 5 năm
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Lương tối thiểu mong muốn: Thỏa thuận
Photo

Đại học

Hà Nội

Phấn đấu trở thành một kế toán trưởng của một Doanh nghiệp lớn trong nước hoặc nước ngoài

Trường học

09/2008 - 09/2012

Kế toán tại Học Viện Tài chính

Quá trình công tác

10/2012 - 02/2014

Kế toán đội tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành Đạt

– Tập hợp toàn bộ hóa đơn, chứng từ, theo dõi sổ sách kế toán của đội xây dựng được phân công và báo cáo về công ty, gồm:
– Quản lý, theo dõi quỹ tiền mặt của đội: thực hiện thu, chi, lập phiếu thu chi; sổ quỹ, biên bản kiểm kê quỹ
– Lập báo cáo quỹ tiền mặt, bảng kế hoạch tài chính hàng tuần, tháng của đội gửi về công ty, thực hiện ứng tiền từ công ty và làm các thủ tục hoàn chứng từ về công ty.
– Lập bảng lương đội hàng tháng
– Theo dõi công nợ tạm ứng của các nhân viên trong đội, công nợ các nhà cung cấp vật tư, công nợ nhân công thuê ngoài, công nợ thuê ca máy, giờ máy. Định kỳ cuối tháng, quý lập báo cáo tổng hợp tình hình các loại công nợ gửi về công ty
– Lập báo cáo vật tư nhập xuất tồn của đội và theo dõi vật tư tiêu hao so với hạn mức vật tư theo dự toán hàng tháng.

03/2014 - 03/2017

Kế toán thanh toán tại Công ty Cổ phần Lữ hành quốc tế Kim Liên

Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền. Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.
– Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.
– Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.
– Phụ trách (lập, quản lý, giải chấp, tất toán…) các hợp đồng tín dụng, các khoản lãi (tiền gửi, tiền vay).
– Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.
– Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý.
– Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính; Khi phát hiện lỗi và cần phải sửa, xóa thì phải có sự đồng ý của cấp quản lý trực tiếp.
– Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của bản mô tả công việc; Trong quá trình thực hiện công việc nếu vấn đề nào chưa rõ hoặc có quy trình quản lý tốt hơn phải thảo luận ngay với cấp quản lý.

04/2017 - Hiện tại

Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Đầu tư và PT Trang thiết bị Y tế An Bình

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT
– In sổ chi tiết và tổng hợp các tài khoản theo quy định
– Lập tờ khai thuế GTGT hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý và tờ khai Quyết toán thuế TNCN, TNDN, Lập báo cáo tài chính năm
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
– Cung cấp số liệu cho ban giám đốc khi có yêu cầu
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

 • Kỹ năng - sở trường:

  Kỹ năng tổ chức
  Kỹ năng giao tiếp
  Kỹ năng làm việc theo nhóm
  Giải quyết vấn đề
  Tư duy sáng tạo
  Dễ dàng thích nghi với môi trường mới
  Quản lý thời gian hiệu quả
  Kỹ năng lãnh đạo
  Kỹ năng thuyết trình
  Lập kế hoạch

 • Trình độ tin học:

  - Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là ứng dụng excel vào kế toán

 • Hành Chính - Văn Phòng, Kế toán, Kiểm toán
 • Cập nhật 2 năm trước
 • Điện thoại: 0989190788
Điện thoại (ko dùng): 0989190788
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939