Phụ cấp tiền ăn ca năm 2017 theo quy định tại thông tư 26

Mức phụ cấp ăn ca năm 2017

Theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao Động Thương binh và xã hội mới nhất năm 2016. Mức phụ cấp tiền ăn ca tăng lên là 730.000/tháng.

Xem thêm: Các khoản trích theo lương hiện hành

Phụ cấp tiền ăn ca năm 2017
Ăn ca

Trước đây

Theo khoản 3 điều 4 Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động không được vượt quá 680.000 đồng/tháng.

Theo quy định hiện nay

1. Mức phụ cấp tiền ăn ca ngày 15/10/2016 tăng lên là 730.000đ

– Tại Điều 22 ->  khoản 4 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH quy định: Công ty thực hiện mức tiền chi ăn giữa ca cho người lao động, tối đa không vượt quá 730.000đ/người/tháng.

2. Thời gian áp dụng

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Xem thêm: Công việc của kế toán tiền lương bao gồm những gì

– Kết luận

Từ ngày 15 tháng 10 năm 2016. Mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca cho người lao động không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tối đa là 730.000 đồng/người/tháng.

BÌNH LUẬN

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho