Kế toán tài sản cố đinh

Th7
24

Phương pháp khấu hao tài sản cố định

1. Giá trị tài sản cố định hữu hình – Giá trị phải khấu hao tài sản cố định hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Tài sản cố định là gì

1. Tài sản cố định là gì? – Tài sản cố định là một tư liệu lao động chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và tham gia nhiều chu kỳ sản xuất (1 chu kỳ là 12 tháng). Dựa vào tính chất, mục đích sử dụng và quản lý. Thì […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

1. Khấu hao tài sản cố định là gì Là việc tính toán,phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn làm cho giá trị của tài sản giảm dần theo thời gian. Giá trị được khấu hao này sẽ được tính dần vào chi phí quản lý […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Cách hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

1. Thanh lý nhượng bán tài sản cố định là gì TSCĐ thanh lý, nhượng bán là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian  trích khấu hao tài sản cố định, hoặc hư hỏng nặng, lạc hậu, lỗi thời hoặc vì một lý do nào đó doanh nghiệp muốn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Hạch toán chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ

1. Lý do chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ –  Do thay đổi về tiêu chuẩn ghi nhận giá trị tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT/BTC quy định tính từ 10/06/2013 mọi tài sản cố định có giá trị nhỏ hơn 30 triệu sẽ phải chuyển về làm công cụ […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Kế toán sửa chữa tài sản cố định

1. Khái niệm Trong quá trình sử dụng, Tài sản cố định bị hao mòn và hư hỏng từng bộ phận do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để đảm bảo cho TSCĐ hoạt động bình thường trong suốt thời gian sử dụng, các DN phải tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa TSCĐ khi bị […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định

1. Khái niệm        Ở bài trước lamketoan.vn đã chia sẻ về cách hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định theo phương thức Sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng tài sản cố định. Đối với những tài sản bị hư hỏng nặng thì doanh nghiệp cần tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
23

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

          Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là công tác phân bổ giá trị của tài sản cố định (nguyên giá tài sản cố định) vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng bình thường của tài sản cố định đó.           Kế toán sử […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
18

Tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Theo thông tư số 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp hành chính sự nghiệp. TSCĐ có những quy định sau: 1. Quy định về quản lý TSCĐ trong đơn vị hành chính sự nghiệp a. Tiêu chuẩn để nhận biết TSCĐHH trong […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Trang 3 của 3123