Kế toán tài sản cố đinh

Th3
29

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn là câu hỏi đặt ra đối với công ty có chi nhánh. Khi có sự điều chuyển TSCĐ giữa các chi nhánh hoặc giữa Công ty và chi nhánh Điều chuyển [...]
CHI TIẾT
Th2
08

Cách hạch toán mua xe ô tô trên 1,6 tỷ

Cách hạch toán mua xe ô tô trên 1,6 tỷ Một trong những chi phí không được trừ khi quyết toán thuế đó chính là phần khấu hao TSCĐ vượt trên 1,6 tỷ đồng. Vậy khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu mua ô tô trên 1,6 tỷ – dưới 9 chỗ ngồi thì phải […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th2
03

Chi phí lãi vay mua tài sản cố định đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua tài sản cố định đưa vào nguyên giá TSCĐ Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và được dùng nhiều vào chu kỳ sản xuất. Theo thông tư 45/2013/TT-BTC các tài sản có giá trị đơn vị […]

BởiTriều Phạm | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th12
08

Hạch toán Hao mòn tài sản cố định Tài khoản 214 theo Thông tư 133/2016/BTC

Phương pháp hạch toán Hao mòn tài sản cố định Tài khoản 214 theo Thông tư 133/2016/BTC Trong quá trình kinh doanh sản xuất có thể nói việc hao mòn tài sản cố định là vấn đề hiển nhiên. Do đó, Kế Toán Việt Hưng sẽ cung cấp cho bạn phương pháp hạch toán Hao […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th11
19

Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp Nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp vô cùng quan trọng trong việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Việc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng khi tiến […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th11
01

Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định Nguyên giá của tài sản cố định sẽ được đánh giá lại khi nào. Và trong trường hợp nào là câu hỏi của hầu hết những người làm công việc kế toán. Bài viết này sẽ giúp cung cấp thông tin về […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th10
22

Hướng dẫn cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412

Cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412 Bài viết sau đây sẽ chia sẻ và hướng dẫn cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412. Tài khoản này thường dùng để phản ánh các con số chênh lệch do việc đánh giá các tài sản lại […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th9
29

Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình

Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình Căn cứ vào mục tiêu và mục đích sử dụng của TSCĐ. Doanh nghiệp phân loại tài sản cố định theo các chỉ tiêu sau: – TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh là những tài sản do doanh nghiệp quản lý, sử […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th9
15

Chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

Khoản chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định 1. Chi khấu hao đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Ngoại trừ 1 số […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th8
02

Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133

Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 Cách hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133. Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phải thu khó đòi, tổn thất đầu tư, giảm giá chứng khoán kinh doanh. Để giúp cho doanh nghiệp […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Trang 1 của 3123