Báo cáo tài chính

Th7
24

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Khái niệm. Sau khi lập bảng cân đối kế toán  tiếp theo chúng ta đi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp  trong một […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th7
19

Làm báo cáo tài chính chuẩn

Lên Báo cáo tài chính cuối năm là công việc của một kế toán tổng hợp, kế toán trưởng thường làm. Nhưng hầu hết những ai đã, đang và sẽ làm kế toán luôn muốn mình được làm và làm tốt nhất công việc này. Hiểu được nhu cầu của các bạn trung tâm đào tạo […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th7
18

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo pp gián tiếp

Ở bài viết trước, các bạn được hiểu về cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp. Tại bài viết này, Lamketoan.vn chia sẻ đến các bạn đọc về phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền […]

CHI TIẾT
Th7
17

Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính

Thứ tự các chỉ tiêu có thể thay đổi trong thuyết minh báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ( mẫu B09 – DNN  theo QĐ số 48 ) và doanh nghiệp lớn ( mẫu B09 – DN theo TT số 200 thay thế QĐ số 15 ) nhưng về cơ bản […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Trang 4 của 41234