Báo cáo tài chính

Th11
13

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Lập báo cáo tài chính là khâu quan trọng cuối cùng trong quy trình làm kế toán của một doanh nghiệp. Báo cáo tài chính được lập với mục đích tổng hợp, trình bày tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của DN một cách tổng quát, toàn diện nhất trong kỳ kế […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
11

Cách đọc báo cáo tài chính đơn giản và nhanh nhất

Báo cáo tài chính là tổng hợp các báo cáo về thông tin tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trải, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp và từ báo cáo tài chính người ta có thể xác định được công ty làm ăn lãi hay lỗ. Nhưng trên thực […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
08

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Mẫu các loại báo cáo tài chính đều được ban hành theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. Dưới đây  là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48 do Bộ Tài chính ban hành năm 2006 và đang được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th10
20

Trình bày và hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2017

Trình bày và hoàn thiện báo cáo tài chính Mục đích của báo cáo tài chính  là giới thiệu cho các nhà đầu tư về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các hoạt động kinh doanh để dự đánh giá cổ phiếu của doạnh nghiệp trong tương lai. Vì vậy, cách trình bày và […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th7
24

Cách kiểm tra báo cáo tài chính

Hàng năm trước khi in báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế kế toán cần phải rà soát thật kỹ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính tránh việc sai sót không đáng có. Lamketoan.vn xin chia sẻ một số kinh nghiệm cho các bạn đang làm kế toán tại các đơn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th7
24

Kinh nghiệm lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp. Có 2 cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ đó là: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.  Dòng […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th7
24

Học làm báo cáo tài chính

1. Học làm báo cáo tài chính. – Lập báo cáo tài chính là một công việc mang tính rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp trên cả nước, bởi số liệu được thể hiện bên trong bộ BCTC thể hiện toàn bộ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp một cách rõ […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th7
24

Hình thức kế toán nhật ký chung

1. Đặc điểm Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng kê chứng từ gốc để ghi vào nhật ký chung theo thứ tự thời gian. Định kỳ căn cứ vào số liệu của nhật ký chung để kế toán ghi vào sổ cái. 2. […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th7
24

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp như thế nào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bảng biểu trong bộ Báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế vào thời điểm cuối năm tài chính. Bảng biểu này có 2 cách lập: […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th7
24

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Khái niệm Lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo mà kế toán cần phải hiểu rõ để lập cùng với bộ báo cáo tài chính. Có hai phương pháp lập khác nhau là: trực tiếp và gián tiếp. Để lập được báo cáo này cần phải có một quy trình làm kế toán theo đúng chuẩn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Trang 3 của 41234