Báo cáo tài chính

Th4
04

Chuẩn bị hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính

Hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính 1. Bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm – Báo cáo tài chính – Thuyết minh báo cáo tài chính – Quyết toán thuế TNDN – Quyết toán thuế TNCN 2. Để lập được báo cáo tài chính đủ 4 mục trên bạn cần […]

CHI TIẾT
Th10
25

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo theo Thông tư 200, Thông tư 133

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo theo Thông tư 200, Thông tư 133 Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo Thông tư 200, Thông tư 133 với đầy đủ công cụ, tiện ích, hiệu quả cho thực hiện sổ sách kế toán. Tham khảo: Các loại sổ cần in cuối năm và […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th8
25

Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính

Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính sai Báo cáo tài chính làm sai không phải là chuyện hiếm gặp ở các doanh nghiệp, công ty. Nhưng sửa sai bằng cách nào mới là điều quan trọng và công văn xin nộp lại báo cáo tài chính. Là một trong những điều cần […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th8
21

Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào – Thời hạn nộp BCTC

Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào – Thời hạn nộp BCTC là khi nào? Trong bất kì lĩnh vực gì, các báo cáo luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với vấn đề tài chính, tình hình kinh doanh. Nó càng thể hiện tầm ảnh hưởng […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th8
15

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01- DNN

Lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01- DNN Bảng cân đối tài khoản kế toán nộp cho cơ quan thuế (mẫu F01- DNN). Là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th8
07

Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133

Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133/2016 – mẫu b02 – dnn Trong bài này Kế toán Việt Hưng chia sẻ Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133. Tham khảo: Cách lập báo cáo tình hình tài chính của […]

CHI TIẾT
Th8
06

Cách lập báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thông tư 133/2016

Phương pháp lập báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thông tư 133/2016 – mẫu b01a – dnn Trong bài này Kế toán Việt Hưng chia sẻ cách lập Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 Mẫu B01a–DNN. Là cách trình bày báo cáo tài chính theo tính thanh […]

CHI TIẾT
Th8
03

Cách kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập báo cáo tài chính

Cách kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập báo cáo tài chính  Báo cáo tài chính là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Đây được xem như bản tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính kinh doanh trong 1 giai đoạn hoạt động của […]

CHI TIẾT
Th6
16

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính và không nộp báo cáo tài chính.

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính và không nộp báo cáo tài chính như thế nào?. 1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính Thời hạn cuối nộp báo cáo tài chính là sau 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th6
15

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại không?

Báo cáo tài chính làm sai Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại không? Và có bị phạt hay không. Khi doanh nghiệp lập BCTC thì không tránh khỏi sự sai sót. Nếu sự sai sót ít không ảnh hưởng đến số thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế khác thì […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính . Luật thuế
CHI TIẾT
Trang 1 của 41234