Thuế thu nhập doanh nghiệp

Th7
24

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hết hạn nộp báo cáo tài chính năm cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với một số nhân viên kế toán mới vào làm tại các doanh nghiệp mà phải thực hiện việc làm báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp khi mà mình […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Sau khi  lập tờ khai  quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Kế toán so sánh số thuế thu nhập doanh nghiệp trên tờ khai quyết toán cả năm so với bốn quý trong năm .   Có hai trường hợp xảy ra:  Trường hợp 1: Số thuế TNDN cuối năm quyết toán  lớn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Kết thúc mỗi quý, ngoài lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, tình hình sử dụng hoá đơn kế toán cần phải biết cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Cuối năm tài chính kế toán sẽ tổng hợp số liệu trên các tờ khai quý, sau đó lập tờ khai thuế thu […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Cách làm tờ khai quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp – Trước khi lập báo cáo tài chính chúng ta phải đi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm để xác định lai số thuế TNDN thực tế phải nộp so với số thuế đã tạm tính ở các quý trong năm. Lập […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC  có hiệu lực từ ngày  02/08/2014 thay thế cho thông tư 123/2013 /2012/TT-BTC quy định: 1. Các khoản chi phí được trừ là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: – Toàn bộ các hoá đơn, chứng từ hợp lý theo quy định của […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Chi phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Các chi phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Cuối năm tài chính trước khi lập báo cáo tài chính kế toán thường cân đối, nghiên cứu xem các khoản chi phí nào là chi phí không hợp lý để loại ra trên chỉ tiêu B4  khi làm quyết toán […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Điểm mới về thuế TNDN tạm tính năm 2014

Khái niệm về thuế TNDN tạm tính Thuế TNDN là một loại thuế trực thu, “đánh” vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức kinh doanh. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng (=) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh trừ (-)chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
18

Cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm

Trước khi lập Báo cáo tài chính , Kế toán cần phải lập quyết toán thuế TNDN. Nếu  như năm trước kế toán công ty bạn hoạt động lỗ thì năm nay bạn tiến hành chuyển lỗ trên PL 03-2A/TNDN. Theo Điều 9 – xác định lỗ và chuyển lỗ tại thông tư 123/2012/TT-BTC ngày […]

CHI TIẾT
Th7
17

Chi phí không hợp lý khi tính thuế TNDN

          Song song với việc cập nhật các khoản chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, kế toán thuế cũng cần phải cập nhật các khoản chi phí không hợp lý để tính thuế TNDN, tránh mập mờ giữa các khoản chi nào thì được trừ, khoản chi nào thì […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
17

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế thuộc nhóm thuế trực thu mà doanh nghiệp phải nộp, đánh vào lợi nhuận đạt được của DN. Theo thông tư số 78/2014/TT-BTC, thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) được xác định như sau: Thuế TNDN phải nộp = (TNTT – phần trích lập quỹ KH&CN […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Trang 3 của 3123