Thuế thu nhập doanh nghiệp

Th3
12

Cách tính thuế TNDN theo quý năm 2018

Cách tính thuế TNDN theo quý Một trong những nghĩa vụ phải nộp của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế đó là thuế TNDN. Từ ngày 15/11/2014 doanh nghiệp không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN. Tuy nhiên nộp thuế thì doanh nghiệp vẫn phải trích nộp nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế. […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th2
14

Cách tính thuế tndn từ chuyển nhượng chứng khoán

Cách tính thuế tndn từ chuyển nhượng chứng khoán Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp. Là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định. Vậy Cách tính thuế tndn từ chuyển nhượng chứng khoán như […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th2
13

Chi phí đào tạo nhân viên có được trừ khi tính thuế tndn

Chi phí đào tạo nhân viên có được trừ khi tính thuế tndn Chào Kế toán Việt Hưng! Tôi xin hỏi một vấn đề như sau: Công ty tôi có cử một nhân viên nam đi đào tạo ở ngước ngoài 2 năm. Dự tính chi phí ăn ở, đi lại, học phí tầm 5 […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th11
20

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý Công ty trả lương cho giám đốc. Vậy chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý là quy định ở đâu? Tham khảo: Chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý khi […]

CHI TIẾT
Th9
16

Chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

Các khoản chi phí cho người lao động không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN Theo Khoản 2 (2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12) Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định Xem thêm: Hướng dẫn cách lập bảng lương và hạch toán tiền lương năm 2017 Các […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tiền lương . Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th8
27

Chi phí lãi tiền vay khi xác định thuế TNDN năm 2017

Chi phí lãi tiền vay khi xác định thuế TNDN Để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi và nhanh chóng thì ngoài luồng tiền được huy động của doanh nghiệp thì nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng hoặc cá nhân cũng đóng một vai trò quan trọng. Vậy […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
19

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN năm 2017

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN Sau đây chúng tôi xin chia sẻ cách xác định các khoản thu nhập chịu thuế tndn theo Thông tư 96/2015/TT-BTC . Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Tham khảo: Doanh thu tính thuế TNDN năm 2017 Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th6
24

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn năm 2017

CÁCH TÍNH THUẾ TNDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Thu nhập để tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần. Hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (cả TH bán doanh nghiệp) Tham khảo: Chi […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th6
21

Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Những khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: “Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn (hay là được tính vào chi phí hơp lý). Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: – Khoản chi thực tế phát sinh liên quan […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th6
19

Doanh thu tính thuế TNDN năm 2017

Xác định doanh thu để tính thuế tndn năm 2017 Doanh thu tính thuế tndn là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 1. Khái niệm và cách xác định doanh thu để tính thu nhập […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Trang 1 của 3123