Thuế giá trị gia tăng

Th7
24

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu là một trong những công việc của kế toán sau khi đã hoàn thành các công việc ban đầu.  Bạn tham khảo Công ty mới thành lập cần làm thủ tục gì Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp thanh […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Cách viết hóa đơn xuất dùng nội bộ

Lamketoan.vn hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn xuất dùng nội bộ Theo TT 119/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/09/2014 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau: –  Người bán phải lập […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
17

Quy định xử phạt về hóa đơn

Với các quy định về hoá đơn như hiện nay thì các doanh nghiệp tự chủ được trong vấn đề đặt và sử dụng hoá đơn. Tuy nhiên chính cơ chế thoáng này nhiều khi làm cho kế toán không am hiểu hết luật thuế rất dễ bị sai sót và bị phạt những chi […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
17

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Không giống như việc hoàn lại thuế GTGT. Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ thì các chi phí đầu vào của doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thuế TT26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Lamketoan.vn lưu […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Trang 4 của 41234