Kế toán thuế

Th7
24

Cách viết hóa đơn xuất dùng nội bộ

Lamketoan.vn hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn xuất dùng nội bộ Theo TT 119/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/09/2014 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau: –  Người bán phải lập […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Cách hạch toán hóa đơn xuất dùng nội bộ

1. Khái niệm tiêu dùng nội bộ Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC  có hiệu lực từ ngày  02/08/2014 thay thế cho thông tư 123/2013 /2012/TT-BTC quy định: 1. Các khoản chi phí được trừ là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: – Toàn bộ các hoá đơn, chứng từ hợp lý theo quy định của […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Chi phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Các chi phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Cuối năm tài chính trước khi lập báo cáo tài chính kế toán thường cân đối, nghiên cứu xem các khoản chi phí nào là chi phí không hợp lý để loại ra trên chỉ tiêu B4  khi làm quyết toán […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Điểm mới về thuế TNDN tạm tính năm 2014

Khái niệm về thuế TNDN tạm tính Thuế TNDN là một loại thuế trực thu, “đánh” vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức kinh doanh. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng (=) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh trừ (-)chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
19

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng

Lập hóa đơn GTGT không khó, chỉ cần các bạn làm đúng theo điểm 1 điều 16 của Thông tư 39/1014/TT-BTC quy định về hóa đơn GTGT và tuân thủ các nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng thì tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Nguyên tắc 1: Tổ chức, […]

CHI TIẾT
Th7
18

Cách đăng ký nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.   Hiện nay, Tổng […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
18

Điểm mới về thông tư 200 /2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC được ký ban hành vào ngày 22/12/2014 và có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2015, thay thế cho chế độ kế toán theo QĐ 15 giúp cho quá trình quản lý Doanh nghiệp thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đầu tư kinh doanh và hội […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
18

Sửa đổi bổ sung thuế TNCN năm 2015

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.    Ngành Thuế thông báo một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu […]

CHI TIẾT
Th7
18

Thủ tục đăng ký tờ khai hải quan

Các thủ tục đăng ký tờ khai hải quan Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng, do đó hoạt động xuất – nhập khẩu diễn ra phổ biến đối với các công ty trong nước. Bởi vậy, để hoạt động […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế xuất nhập khẩu
CHI TIẾT
Trang 20 của 23« Đầu10181920212223