Hóa đơn giá trị gia tăng

Th1
17

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử “Hóa đơn điện tử” mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Như giúp giảm bớt công việc cho kế toán thuế trong vấn đề báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Cũng như biên bản điều chỉnh và hủy bỏ hóa đơn của […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th1
06

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT mới nhất

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT Hóa đơn GTGT chính là công cụ kiểm soát thông tin khi thực hiện việc mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp. Việc sử dụng hóa đơn GTGT chính là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp luật đối với cơ quan thuế. Kế toán […]

BởiNguyễn Thị Vân | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th12
13

Xử lí hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành

Cách xử lí hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành Trước khi doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Các đơn vị này phải gửi thông báo phát hành hóa đơn. Và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th12
05

Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn công trình xây dựng

Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn công trình xây dựng Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn công trình xây dựng như thế nào?. Đó là câu hỏi mà rất nhiều kế toán xây dựng đặt ra và gặp khó khăn trong quá trình làm việc. Do xây […]

CHI TIẾT
Th11
05

Mức phạt không thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng

Mức phạt không thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng Thông tư 10/2017/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định rõ việc xử phạt sử dụng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Mức phạt […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th10
26

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT mới nhất

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT Hóa đơn GTGT chính là công cụ kiểm soát thông tin khi thực hiện việc mua bán, trả tiền hàng hóa của các doanh nghiệp. Việc sử dụng hóa đơn GTGT chính là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp luật đối với cơ quan thuế. […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th10
01

Cách xử lý viết sai hóa đơn GTGT mới nhất

Cách xử lý viết sai hóa đơn GTGT Làm thế nào để xử lý viết sai hóa đơn GTGT là câu thắc mắc của những người mới làm kế toán hoặc chưa có kinh nghiệm viết hóa đơn GTGT. Tham khảo: Cách lập biên bản hủy hóa đơn viết sai mới nhất 2017 Cách tra […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th9
24

Cách tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra

Tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra Bạn cần cách tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra mới nhất, dễ hiểu nhất?. Bạn có thể tham khảo dưới đây.  Có 2 cách tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra: theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Tham khảo: Hướng […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th9
08

Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) Hóa đơn đỏ hay còn gọi là hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn VAT). Là hóa đơn chính thức do Bộ tài chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai. Và tính thuế theo phương […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th9
06

Cách lập biên bản hủy hóa đơn viết sai mới nhất 2017

Cách lập biên bản hủy hóa đơn viết sai Hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn VAT) là hóa đơn chính thức do Bộ tài chính Việt Nam ban hành. Áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động: Bán hàng […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Trang 1 của 512345