Nhân Viên Kế Toán

– Kiểm soát Doanh thu, thu – chi và báo cáo cho quản lý / Kế toán trưởng – Theo dõi hóa đơn và xuất hóa đơn khi có yêu cầu – Kiểm soát hàng hóa xuất nhập – Hỗ trợ lên đơn hàng, quản lý đơn hàng – Kê khai thuế GTGT hàng tháng, …

Nhân Viên Kho

– Thực hiện công tác xuất – nhập hàng hóa vào kho theo quy định, quy trình của Công Ty: Nhập hàng – xuất hàng, vào sổ nhật ký kho… – Thực hiện các công việc do Ban Giám Đốc chỉ đạo.

Nhân Viên Kế Toán Tại Tp.hcm

– Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán – Thực hiện ghi chép, tính toán, hạch toán kế toán nhằm phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định chế độ kế toán và chính sách Thuế hiện hành – Lập …

Kế Toán Vật Tư

– Lập phiếu xuất, nhập vật tư, hàng hóa – Kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập xuất vật tư, hàng hóa – Tham gia và lập biên bản kiểm kê kho định kỳ – Xuất hóa đơn giá trị gia tăng, hạch toán doanh thu, giá vốn – Lưu trữ chứng từ theo quy …

Nhân viên Kế Toán

– Nhập dữ liệu – Theo dõi công nợ, thu chi – Làm các phiếu đề xuất – Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo/hướng dẫn của người quản lý. – Thời gian làm việc: Giờ hành chính (sáng 8-12g; chiều 13g30-17g00)

Nhân Viên Kế Toán

– Kiểm tra việc hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh, đảm bảo số liệu kế toán chính xác & kịp thời. – Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán – Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt, làm bảng lương, làm BHXH., …

Kế toán nội bộ

– Thu chi nội bộ, hoàn ứng, tạm ứng – Chấm công, tính lương, thanh toán lương – Xuất nhập vật tư, công cụ dụng cụ – Đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp – Lên lệnh sản xuất giao công nhân, điều xe – Nếu có khả năng có thể đảm nhận …

Kế toán doanh thu

– Kiểm tra, kiểm soát doanh thu, chiết khấu khuyến mại, doanh thu bán lẻ, bán buôn, đại lý hàng ngày, tháng, quý, từng chương trình bán hàng – Kiểm tra đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả, phải thu nội bộ, phải thu cửa hàng, thu khách buôn, thu đại lý, …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959