KẾ TOÁN KIÊM THƯ KÝ

– Quản Lý báo cáo thuế – Xử lý các tài liệu, báo cáo, dữ liệu được sếp yêu cầu. – Quản lý xuất nhập hàng hóa – Quản lý hóa đơn – Hạch toán trên phần mềm kế toán – Theo dõi chi phí hoạt động của công ty

KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG:

– Theo dõi thu chi hằng ngày – Theo dõi sổ sách và làm việc với các cơ quan nhà nước về Thuế, Bảo hiểm… – Các công việc văn phòng phát sinh cấp trên giao xuống – Một số công việc hành chính nhân sự – Báo cáo quý qua mạng

KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

– Theo dõi thu chi hằng ngày – Theo dõi sổ sách và làm việc với các cơ quan nhà nước về Thuế, Bảo hiểm… – Các công việc văn phòng phát sinh cấp trên giao xuống – Một số công việc hành chính nhân sự: chấm công, quản lí lịch làm…

Kế toán kiêm hành chính văn phòng

– Theo dõi và báo cáo tình hình giao nhận của mẫu của khách hàng. – Theo dõi công nợ, lập kế hoạch và thực hiện thanh toán. – Quản lý tài sản cố định, dụng cụ thí nghiệm. – Hoạch toán chi phí tiền lương nhân viên. – Làm sổ sách, báo cáo và …