KẾ TOÁN KIÊM THƯ KÝ

– Quản Lý báo cáo thuế – Xử lý các tài liệu, báo cáo, dữ liệu được sếp yêu cầu. – Quản lý xuất nhập hàng hóa – Quản lý hóa đơn – Hạch toán trên phần mềm kế toán – Theo dõi chi phí hoạt động của công ty

KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG:

– Theo dõi thu chi hằng ngày – Theo dõi sổ sách và làm việc với các cơ quan nhà nước về Thuế, Bảo hiểm… – Các công việc văn phòng phát sinh cấp trên giao xuống – Một số công việc hành chính nhân sự – Báo cáo quý qua mạng

KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

– Theo dõi thu chi hằng ngày – Theo dõi sổ sách và làm việc với các cơ quan nhà nước về Thuế, Bảo hiểm… – Các công việc văn phòng phát sinh cấp trên giao xuống – Một số công việc hành chính nhân sự: chấm công, quản lí lịch làm…

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959