Kế toán tổng hợp

Th4
23

Kế Toán Tổng Hợp

– Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ và định mức sản phẩm – Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn. – Tính toán số liệu – Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển – Theo dõi, kiểm tra lập bảng kê hóa […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th4
23

Kế Toán Tổng Hợp

– Tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ. – Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn… theo quy định. – Lập BCTC năm, báo cáo thuế […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th4
22

Kế toán tổng hợp

– Kiểm tra đơn hàng và thanh toán tiền hàng cho NCC – Đối chiếu và thanh toán công nợ NCC – Đối chiếu thu ngân tiền mặt và chuyển khoản hàng ngày – Thu chi và lập các phiếu thu chi phát sinh, các khoản tạm ứng nội bộ – Tổng hợp chấm công […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th4
18

Kế toán tổng hợp

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợρ · Định khoản, kiểm tra các nghiệρ vụ phát sinh. · Kiểm tra sự cân đối giữɑ số liệu kế toán chi tiết và tổng hợρ · Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợρ lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. · […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT

Kế toán nội bộ

– Báo cáo thuế, báo cáo hồ sơ lao động. Quản lý giao dịch khách hàng. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. – Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th4
13

Kế toán Tổng Hợp

– Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tổng hợp, cân đối thu chi, cập nhật chứng từ, nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách kế toán – Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp – Thống kê và tổng hợp số liệu kế […]

Bởilinhdo.vhr |
CHI TIẾT
Th4
13

Kế toán Tổng Hợp

– Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tổng hợp, cân đối thu chi, cập nhật chứng từ, nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách kế toán – Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp – Thống kê và tổng hợp số liệu kế […]

Bởilinhdo.vhr |
CHI TIẾT
Th4
10

Kế toán tổng hợp

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và quyết toán thuế theo qui định của Nhà nước – Theo dõi công nợ phải thu, phải trả – Theo dõi chi phí, doanh thu và thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu – Thực hiện các giao dịch tại ngân […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th4
10

Kế toán tổng hợp

Làm bảng kê khai thuế GTGT hàng quý; Cân đối xuất hóa đơn GTGT; Nhập phần mềm thuế các nghiệp vụ phát sinh; Lập báo cáo tài chính; Hạch toán các nghiệp vụ Thu-Chi nội bộ hàng ngày; Tổng hợp đối chiếu kho – quỹ cuối tháng. Tổng hợp công nợ với bên Vận chuyển […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT

Kế toán tổng hợp

Thực hiện các phần hành của kế toán tổng hợp công ty thương mại Thực hiện các giao dịch ngân hàng, bảo hiểm Phối hợp công việc với các bộ phận liên quan của công ty

Bởivinamedic2 |
CHI TIẾT
Trang 1 của 9123456Cuối »