Kế toán tổng hợp

Th1
24

Kế toán Tổng hợp

a. Thực hiện các công việc giao dịch với Ngân hàng: – Giao dịch nộp – rút – chuyển khoản tiền. – Theo dõi tình trạng hạn mức tín dụng, các khoản vay, lập hồ sơ vay vốn,… – Chuẩn bị hồ sơ làm bảo lãnh dự thầu; theo dõi, thu hồi bảo lãnh dự […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
23

KẾ TOÁN TỔNG HỢP & THUẾ

*Công việc chính: – Kế toán tổng hợp + Điều phối các hoạt động kế toán + Thu thập, xử lý thông tin, chứng từ,… + Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BGĐ – Kế toán thuế + Hàng ngày, tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh để theo dõi và […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
19

kế toán tổng hợp

– Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. – Xuất hóa đơn VAT -lập chứng từ thanh toán, theo dõi thu chi. giao dịch ngân hàng. – Chấm công tính lương và các khoản theo lương – Đối chiếu công nợ. và lập bc quản trị theo yêu cầu của giám đốc. – […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

• Lập kế hoạch tài chính hàng tuần • Kiểm tra, ký duyệt thu, chi hàng ngày. • Cân đối thuế VAT , CIT • Báo cáo VAT, CIT, PIT. • Lập kế hoạch tài chính năm • Cung cấp báo cáo tài chính cho ngân hàng • Quyết toán thuế với cơ quan thuế […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
18

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

– Thực hiện các quy định về chứng từ, sổ sách. – Phối hợp với bộ phận có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầuvào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước. – Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
18

kế toán tổng hợp

– Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh theo ngày – Làm phiếu xuất kho theo yêu cầu của bộ phận bán hàng – Theo dõi công nợ với khách hàng và nhà cung cấp – Làm thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp khi đến hạn – Phối hợp với bộ phận bán […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
18

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Hàng ngày: – Cập nhật, hạch toán các phát sinh trong ngày. – Nhận hóa đơn và lưu trữ sổ sách, chứng từ. – Viêt hóa đơn +CPN – Cập nhật công nợ khách hàng + đối chiếu công nợ NCC – Kế toán thu chi tiền mặt – Kiểm tra tính hợp lệ và […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
17

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Theo dõi xuất nhập tồn kho, báo cáo hàng ngày – Quản lý, kiểm kê hàng hóa trong kho hàng tháng. – Cảnh báo tình trạng hàng hóa trong kho. – Lưu trữ sổ sách, chứng từ. – Kiểm tra tính hợp lý, chính xác của các hóa đơn, chứng từ thu, chi, hợp đồng […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

– Thu thập, kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra từ các bộ phận phòng ban chuyển sang – Tổng hợp, cân đối lượng hàng nhập vào – xuất ra từng tháng, từng thời điểm – Giao dịch với cơ quan thuế, các cơ quan khác liên quan đến công việc […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
13

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

– Kiểm soát hạch toán thu chi xuất nhập hàng ngày – Theo dõi vật liệu đầu ra, đầu vào, định mức sản xuất – Tổng hợp số liệu báo cáo quản trị – Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Trang 1 của 1112345610Cuối »