Kế toán thu ngân

Tuyển gấp nhân viên thu ngân

– Thu tiền từ khách hàng, hoàn thiện quá trình bán hàng tại siêu thị – Tư vấn bán hàng cho khách khi cần – Làm việc theo ca

BởiMạnh Cường Nguyễn |
CHI TIẾT