THỰC TẬP SINH

– Chuyên tư vấn dịch vụ Kế Toán Thuế và Đào tạo kế toán thực hành thực tế. – Có những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về Kế toán – Thuế, Luật doanh nghiệp nhằm giúp Doanh Nghiệp – Công ty – Cá nhân tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu chi …