Kế toán thực tập

THỰC TẬP SINH

– Chuyên tư vấn dịch vụ Kế Toán Thuế và Đào tạo kế toán thực hành thực tế. – Có những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về Kế toán – Thuế, Luật doanh nghiệp nhằm giúp Doanh Nghiệp – Công ty – Cá nhân tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu chi […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
04

THỰC TẬP SINH KẾ TOAN.

– Hỗ trợ thực hiện các công việc của kế toán – S ắp xếp sổ sách chứng từ – Nhập xuất chứng từ bán hàng…

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th11
16

Kế toán thực tập

– Trao đổi trong quá trình phỏng vấn

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
09

Thực tập kiểm toán 2018

– Thực tập tại công ty

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT