Kế toán thanh toán làm tại Hà Nội

– Lập chứng từ thu – chi cho các khoản thanh toán của công ty đối với khách hàng và các khoản thanh toán nội bộ. Phản ánh vào các sổ sách liên quan đến phần hành kế toán hàng ngày và đối chiếu với sổ quỹ. – Kiểm tra tồn quỹ tiền mặt, tiền …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959