Kế toán nội bộ

– Quản lý các hợp đồng của các nhân viên kinh doanh – Quản lý thời gian lắp đặt các đơn hàng nội thất – Tổng hợp thu, chi hàng ngày, hàng tháng của công ty từ khối kinh doanh đến khối sản xuất – Thống kê mã sản phẩm, xuất ra và nhập vào …

Kế toán nội bộ

– Thu chi nội bộ, hoàn ứng, tạm ứng – Chấm công, tính lương, thanh toán lương – Xuất nhập vật tư, công cụ dụng cụ – Đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp – Lên lệnh sản xuất giao công nhân, điều xe – Nếu có khả năng có thể đảm nhận …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959