Kế Toán Công Nợ

– Nhập và đổ dữ liệu kế toán từ phần mềm cân vào phần mềm kế toán Misa. – Nhận chứng từ và chỉnh số liệu kế toán theo số liệu thực tế phát sinh trên chứng từ. – Theo dõi và chốt công nợ với khách hàng; thúc dục công nợ khách hàng khi …

Kế toán công nợ

– Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên. – Làm tất cả các công việc kế toán công nợ hỗ trợ tổng hợp, tập hợp hóa đơn chứng. – Theo dõi sổ sách, thu chi, đốc thúc, thu hồi công nợ từ khách hàng. – Theo dõi các hoạt động khác của công …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959