Kế toán bạn hàng

+ Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán + Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo BGD + Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ + Theo dõi bán hàng theo nhân viên, …

Kế toán doanh thu

– Kiểm tra, kiểm soát doanh thu, chiết khấu khuyến mại, doanh thu bán lẻ, bán buôn, đại lý hàng ngày, tháng, quý, từng chương trình bán hàng – Kiểm tra đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả, phải thu nội bộ, phải thu cửa hàng, thu khách buôn, thu đại lý, …

nhân viên kế toán bán hàng, kho hàng

– Tiếp nhận đơn hàng và lập hoá đơn bán hàng (sử dụng phần mềm kế toán) -Chuẩn bị hàng theo đơn – Kiểm tra đối chiếu số công nợ hàng tháng – Theo dõi nhập xuất tồn – Theo dõi, tính chiết khấu cho đại lý, cộng tác viên – Cập nhật giá cả, …

Kế Toán Bán Hàng Thời Trang

– Bán hàng thời trang tại cửa hàng và trên các trang mạng xã hội, thương mại điện tử – Bán bằng phần mềm (được tập huấn khi làm việc) – Phân loại hàng, dán nhãn mác, ghi giá sản phẩm – Chốt đơn hàng cho khách theo mẫu mã, đóng hàng gửi hàng cho khách – …

Kế Toán Bán Hàng

– Quản lý kho tại chi nhánh, kiểm kê kho theo tuần, đảm bảo tồn kho tối thiểu của các mặt hàng. – Cập nhật chứng từ bán hàng, mua lẻ, thu, chi lên phần mềm quản trị. Đảm bảo việc chốt kho, chốt quỹ, bàn giao quỹ mỗi ngày. – Chấm công nhân viên …

Nhân Viên Thu Ngân Kiêm Kế Toán Bán Hàng

– Theo dõi công nợ mua hàng, bán hàng – Kiểm tra chứng từ, hóa đơn – Tổng hợp số liệu bán hàng hằng ngày báo cho trưởng phòng – Kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng nhập trên máy tính với số liệu kho và công nợ. – Cập nhật giá cả, sản phẩm …

Kế toán bán hàng

– Quản lý, kiểm kê, sắp xếp hàng hóa tại khu vực bán hàng – Tư vấn và Bán hàng nghiệp vụ – Lập – Duyệt đơn bán hàng – Lập – In – Theo dõi thông tin hóa đơn xuất bán – Thu tiền và chuyển quỹ tiền mặt – Phân loại – Sắp …

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

– Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán – Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho trưởng phòng kế toán – Hỗ trợ kế toán tổng hợp – Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959