Văn Thị Duyên

Photo

Văn Thị Duyên

Ngày sinh: 16/10/1991

Kinh nghiệm: 2 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Độc thân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: 5.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn được làm việc lâu dài, để phát trớn bản thân, có cơ hội cống hiến bản thân tốt. Mong muốn được học hỏi và làm việc trong môi trường năng động, cạnh tranh.

Trường học
09/2010 - 06/2015

Địa chất tại Đại học mỏ địa chất

06/2016 - 06/2018

Kế toán - Kiểm toán tại Trường Đại học Thương mại

Quá trình công tác
03/2017 - 12/2017

Kế toán tại Công ty CP May Trúc Minh

Tập hợp chứng từ, theo dõi toàn bộ sổ sách kế toán của đội xây dựng được phân công và báo cáo về công ty, gồm:
* Quản lý, theo dõi quỹ tiền mặt của công ty, gồm: thực hiện thu, chi, lập phiếu thu chi; sổ quỹ, biên bản kiểm kê quỹ
* Lập báo cáo quỹ tiền mặt, bảng kế hoạch tài chính hàng tuần, tháng của đội gửi về công ty, thực hiện ứng tiền từ công ty và làm các thủ tục hoàn chứng từ.
* Lập bảng lương nhân viên hàng tháng, lập bảng chấm công, trả lương nhân viên.
* Theo dõi công nợ của các đối tác, tiến hành thanh toán cho các công ty.
* Thu thập, lưu trữ chứng từ thanh toán một cách khoa học, đầy đủ
* Thực hiện các giao dịch rút, gửi tiền, ủy nhiệm chi, giải ngân và các giao dịch khác với ngân hàng.
* Hạch toán sổ cái các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, tạm ứng, lương, công nợ khác

01/2018 - 07/2018

Kế toán nội bộ tại Công ty CP kỹ thuật và môi trường Việt Nam

Tập hợp chứng từ, theo dõi toàn bộ sổ sách kế toán của đội xây dựng được phân công và báo cáo về công ty, gồm:
* Quản lý, theo dõi quỹ tiền mặt của công ty, gồm: thực hiện thu, chi, lập phiếu thu chi; sổ quỹ, biên bản kiểm kê quỹ
* Lập báo cáo quỹ tiền mặt, bảng kế hoạch tài chính hàng tuần, tháng của đội gửi về công ty, thực hiện ứng tiền từ công ty và làm các thủ tục hoàn chứng từ.
* Lập bảng lương nhân viên hàng tháng, lập bảng chấm công, trả lương nhân viên.
* Theo dõi công nợ của các đối tác, tiến hành thanh toán cho các công ty.
* Thu thập, lưu trữ chứng từ thanh toán một cách khoa học, đầy đủ
* Thực hiện các giao dịch rút, gửi tiền, ủy nhiệm chi, giải ngân và các giao dịch khác với ngân hàng.
* Hạch toán sổ cái các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, tạm ứng, lương, công nợ khác.
* Kê khai BHXH, BHTN cho nhân viên.

Kỹ năng - sở trường

Kỹ năng làm việc nhóm tốt đê đạt hiệu quả cao trong công việc, kỹ năng giao tiếp khá. Kỹ năng tổ chức tốt.

Trình độ tin học

Thành thạo tin học văn phòng word, excel

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên