Trần Thị Mộng Trinh

Logo

Trần Thị Mộng Trinh

Ngày sinh: 18/12/1981

Kinh nghiệm: 5 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: TP.HCM

Mong muốn mức lương tối thiểu: 10.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

– Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài

– Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt

–  Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt

Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt

Trường học
Năm 2003 tốt nghiệp

kế toán tại Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Năm 2007 tốt nghiệp

kế toán - kiểm toán tại Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Quá trình công tác
Từ tháng 08/2003 đến 05/2008

Kế toán tổng hợp tại Công Ty TNHH SX TM Tủ Bảng Điện Việt Hưng

– Khoảng 1 năm đầu làm kế toán viên (theo dõi công nợ khách hàng, nhập xuất tồn nguyên vật liệu + thành phẩm + hàng hóa, theo dõi TSCĐ).
– Sau đó làm kế toán tổng hợp
Có 4 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp cho Công Ty TNHH (công việc thường làm hàng ngày từ chứng từ hạch toán vào sổ sách kế toán, theo dõi công nợ, hàng tháng thì làm báo cáo thuế giá trị gia tăng,báo cáo quý thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.Đến cuối năm quyết toán thuế giá trị gia tăng năm và cân đối giữa doanh thu và chi phí để làm báo cáo tài chính năm, ..).

Từ tháng 6-2008 đến 5-2015

Kế Toán Trưởng tại Công ty TNHH TM SX Tân Nguyên Vũ Mức

– Lập báo cáo quyết toán tài chính : quý và năm.
– Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN quý và năm.
– Làm các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo Công ty. b. Phần chi tiết:
– Cân đối để trích tiền lương cũng như phân bổ chi phí cho từng bộ phận.
– Tính khấu hao và phân bổ TSCĐ cũng như làm các báo cáo có liên quan.
– Theo dõi và phân bổ các chi phí trả trước cho từng bộ phận sử dụng.
– Kiểm tra và hỗ trợ việc hạch toán của các kế toán phần hành về nghiệp vụ cũng như kỹ năng vi tính.

Từ tháng 6/2015 đến tháng 08/2017

Kế toán tổng hợp tại Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả

– Lập báo cáo tài chính : quý và năm.
– Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN và TNCN quý và năm.
– Làm các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo Công ty. b. Phần chi tiết:
– Phân bổ chi phí cho từng phòng ban.
– Theo dõi TSCĐ, tính khấu hao, phân bổ TSCĐ, CCDC cũng như làm các báo cáo có liên quan.
– Theo dõi và phân bổ các chi phí trả trước cho từng bộ phận sử dụng.
– Kiểm tra và hỗ trợ việc hạch toán của các kế toán phần hành về nghiệp vụ cũng như kỹ năng vi tính.

Kỹ năng - sở trường

» Trình độ chuyên môn: Đại học
» Kinh nghiệm làm việc: Trên 10 năm

Trình độ tin học
Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên