Tô Thị Hồng Cẩm

Photo

Tô Thị Hồng Cẩm

Ngày sinh: 01/01/1993

Kinh nghiệm: 2 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Độc thân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: TP.HCM

Mong muốn mức lương tối thiểu: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

– Mong muốn có cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp thân thiện, ổn định và phát triển để gắn bó lâu dài với công ty.

– Học hỏi thêm những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, sẵn sàng nắm bắt cơ hội để phát triển sự nghiệp trở thành kế toán tổng hợp trong vòng 2 năm tới và đóng góp một phấn công sức mình cho sự phát triển của Qúy Công ty.

Trường học
11/2011 - 03/2015

Kế Toán Tổng hợp tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Quá trình công tác
03/2018 - 07/2018

Nhân viên kế toán tại Công Ty TNHH Tv DV Kế Toán An Hảo

– Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ kế toán.
– Định khoản hóa đơn đầu ra, đầu vào, chứng từ kế toán… lên phần mềm kế toán.
– Hạch toán lương, trích phân bổ chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định, lập bảng lương nhân viên, kết chuyển cuối kỳ.
– Theo dỏi Nhập – Xuất – Tồn, Công nợ chi tiết cho từng đối tượng hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp
– Lập bảng kê mua vào, bán ra cuối mỗi quý.
– Khai thuế GTGT, TNCN, đăng ký mã số thuế TNCN…
– Làm các báo cáo nội bộ cuối mỗi tháng và quý.
– In sổ, tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
– Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
>> Lý do nghỉ việc: Tôi có việc gia đình phải về quê trong nhiều ngày vì không muốn ảnh hưởng đến thời gian công ty nên tôi xin nghỉ.

08/2016 - 03/2018

Nhân viên kế toán tại Công Ty TNHH Minh Quân

– Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất kho… trên phần mềm
– Chấm công, tính lương nhân viên.
– Theo dõi công nợ phải trả thu, phải trả
– Tìm kiếm ứng viên, liên hệ ứng viên đến phỏng vấn.
– Quản lý hồ sơ nhân sự, làm hợp đồng lao động, chấm công và tính lương cho nhân viên.
– In sổ sách theo yêu cầu.
– Mua , quản lý và cấp phát văn phòng phẩm cho nhân viên
– Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
– Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
>> Lý do nghỉ việc: Tôi muốn tìm một thử thách lớn hơn và công việc mang lại cơ hội để phát triển sự nghiệp.

05/2015 - 03/2016

Nhân viên kế toán tại Công Ty TNHH Nhựa Long Thành

– Cập nhật danh sách nhân viên mới, nhân viên nghỉ việc, chuyển phòng ban nghỉ
phép, nhân viên vi phạm…, tập hợp chấm công, chấm chuyên cần, trách nhiệm.
– Tính và chuyển lương cho nhân viên.
– Hoạch toán tài khoản lương vào phần mềm.
– Đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký người phụ thuộc.
– Khai thuế TNCN và nộp thuế điện tử.
– Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn đầu vào.
– Rà soát, kiểm tra hoạch toán và tính cân đối của tài khoản vào cuối mỗi tháng.
– In sổ kế toán theo yêu cầu, kiểm kê hàng hóa định kỳ theo sự chỉ đạo của cấp trên.
>> Lý do nghỉ việc: Công việc thường xuyên làm ngoài giờ hành chính.

Kỹ năng - sở trường

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

– Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có thể hợp tác làm việc với nhiều người và làm việc độc lập.

– Biết tổ chức sắp xếp công việc một cách khoa học.

– Dễ dàng thích nghi với môi trường mới, chịu được áp lực trong công việc.

– Biết sử dụng phầm mềm Kế toán MISA, VIVAT, SMART

Trình độ tin học

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel

– Biết sử dụng phầm mềm Kế toán MISA, VIVAT, SMART

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên