Thân Thị Lan Anh

Photo

Thân Thị Lan Anh

Ngày sinh: 11/02/1989

Kinh nghiệm: Hơn 5 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: 7.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

Trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp

Trường học
2007 - 2011

Kế toán tại Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam

Quá trình công tác
12/2011 đến bây giờ

Kế toán tại Công ty Cổ phần 36.55 –Tổng công ty 36 –Bộ quốc phòng

 Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các hạng mục công trình, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

 Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

 Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

 Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, báo cáo tài chính

 Theo dõi công nợ phải thu, phải trả chi tiết từng công trình và tổng hợp theo từng đơn vị khách hàng, Bên chủ đầu tư

 Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

 Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

 Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

 Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Kỹ năng - sở trường

– Tham gia vào các nhóm làm việc chung trong công ty và các hoạt động đoàn thể, tình nguyện
– Có khả năng tương tác tốt, giải thích các ý tưởng và thuyết trình các vấn đề
– Có kinh nghiệm xử lý những nhiệm vụ được giao và đối phó với những căng thẳng cũng như áp lực cao

Trình độ tin học

Thành thạo tin học văn phòng

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên