Tạ Thị Hòa

Photo

Tạ Thị Hòa

Ngày sinh: 25/02/1986

Kinh nghiệm: 5 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: 7.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

1. Mục tiêu 3 năm tới:Làm việc hết mình để trở thành một nhân sự quan trọng tại doanh nghiệp mà tôi làm việc.

2. Mục tiêu xa hơn: Trở thành một kế toán trưởng giỏi và được quản lý một số nhân sự phòng kế toán.

Trường học
2009-2011

Kế toán thương mại tại Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

2011-2013

Kế toán thương mại tại Đại học Thương mại

Quá trình công tác
07/2014 - đến nay

Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần Sơn Jonstone Việt Nam

Main duties/ Công việc chính:
-Tập hợp hóa đơn,chứng từ phát sinh. Lập phiếu thu chi. Phân loại chứng từ nội – chứng từ thuế, hạch toán vào sổ các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày vào phần mềm kế toán MISA.
– Xuất hóa đơn GTGT. Đối soát doanh thu với khách hàng, đôn đốc thu hồi công nợ và lập hồ sơ thanh toán gửi khách hàng.
– Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các chứng từ kế toán. Kê khai thuế môn bài đầu năm, thuế GTGT, thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN hàng quý. Nộp thuế nếu có phát sinh.
– Lập kế hoạch làm việc hàng tuần và phân công công việc cho nhân viên thuộc nhóm phụ trách.
– Soạn thảo giấy tờ, hợp đồng theo yêu cầu của cấp trên. Rà soát kiểm tra các giấy tờ trước khi trình ban lãnh đạo.
– Thực hiện các công việc liên quan tới giao dịch với ngân hàng, cơ quan bảo hiểm xã hội, sở kế hoạch và đầu tư…
– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm khi có các công việc phát sinh.
– Lập bảng chấm công, theo dõi việc chấm công và tính lương cho nhân viên công ty.
– Hoàn thiện sổ sách chứng từ năm tài chính. Lập Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN năm gửi cơ quan thuế.
– Làm các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

09/2009 - 6/2014

Kế toán viên tại Công ty TNHH Đức Nhật

Tập hợp hóa đơn,chứng từ phát sinh. Phân loại, hạch toán vào sổ các nghiệp vụ kế toán hàng ngày.
– Viết phiếu thu chi, thu tiền tại các cửa hàng.Quản lý quỹ tiền mặt của công ty.
– Quản lý việc nhập, xuất kho nguyên vật liệu cung cấp cho bộ phận sản xuất và lập báo cáo định kỳ gửi cấp trên.
– Tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị cho công ty báo giá ban giám đốc quyết định.
– Thực hiện các công việc liên quan tới giao dịch với ngân hàng, bảo hiểm xã hộị, đóng thuế
– Lập bảng chấm công, bảng phân bổ chi phí…. Theo dõi việc chấm công và tính và thanh toánlương cho nhân viên công ty.
– Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.Lập báo giá hàng hóa, sản phẩm của công ty khi khách hàng yêu cầu.
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ kế toán. Kê khai thuế môn bài đầu năm, thuế GTGT, thuế TNCN hàng tháng, thuế TNDN hàng quý. Nộp thuế nếu có phát sinh.
– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội khi có các công việc phát sinh.
– Hoàn thiện sổ sách chứng từ năm tài chính. Lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN năm.
– Làm các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Kỹ năng - sở trường

Kỹ năng làm việc theo nhóm
Kỹ năng giao tiếp
Dễ dàng thích nghi với môi trường mới

Trình độ tin học

Thành thạo tin học văn phòng word, excel và phần mềm kế toán misa

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên