Phí Thị Mai Phương

Photo

Phí Thị Mai Phương

Ngày sinh: 20/01/1994

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Độc thân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: 4.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

Trở thành nhân viên kế toán giỏi

Trường học
2012-2016

Kế toán doanh nghiệp tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

01/2017 - 5/2017

Kế toán doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đào tạo kỹ năng tài chính EDUBELIFE

Có khả năng thực hiện tốt kỹ năng cứng về kế toán như:
Kỹ năng kiểm tra hồ sơ chứng từ kế toán, hạch toán phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan, kỹ năng cập nhật chứng từ vào phần mềm kế toán, đối chiếu kiểm tra phối hợp với các phần hành kế toán khác, kỹ năng lưu trữ chứng từ khoa học, thiết lập hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán và…“tự” lập báo cáo tài chính và tờ khai thuế GTGT cho DN

Kỹ năng - sở trường

 

Có khả năng thực hiện tốt kỹ năng mềm về kế toán như:

Kỹ năng kế toán xử lý các tình huống đặc biệt phát sinh tại DN- các tình huống có sự mẫu thuẫn giữa yêu cầu quản lý doanh nghiệp với yên cầu pháp lý của tình huống phát sinh tại DN – chẳng hạn: trường hợp phát sinh các khoản chi phí không có chứng từ, những rủi ro gặp phải khi mua hóa đơn chưng từ, kỹ năng bảo toàn

vốn khi khách hàng có dấu hiệu khó khăn tài chính hoặc phá sản…

Kỹ năng mềm đó cũng có thể là kỹ năng ngoài lĩnh vực kế toán như kỹ năng lập, phân tích, thẩm địch hồ sơ vay vốn ngân hàng, kỹ năng quản trị hiệu quả rủi ro tỷ giá, kỹ năng quản trị chuyên nghiệp công nợ…

Trình độ tin học

Excel, word and các chương trình khác của MS Office

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên