Nguyễn Xuân Tới

Photo

Nguyễn Xuân Tới

Ngày sinh: 28/04/1989

Kinh nghiệm: 5 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Độc thân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nam

Địa điểm mong muốn: TP.HCM

Mong muốn mức lương tối thiểu: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

Luôn phấn đấu học hỏi tiếp thu những điều mới để áp dụng hoàn thành tốt công việc được giao và phát triển lên một vị trí cao hơn trong công việc. Qua đó trở thành một nhân tố nhỏ đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Trường học
10/2010 - 10/2012

Quản trị nhân lực tại Trường Đại Học Lao Động Xã Hội - Hà Nội

Quá trình công tác
01/10/2011 - 01/07/2014

Thủ Kho tại Công Ty Tnhh May Thiêu Mdk

* Nhiệm vụ chính:
– Kiểm tra các yêu cầu nhập / xuất các tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, nguyên vật liệu theo đúng quy định.
– Lập thẻ kho theo dõi hàng tồn kho.
– Thực hiện việc nhập, xuất các tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, nguyên vật liệu cho các bộ phận liên quan.
– Có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng kế toán, quản lý các bộ phận lượng hàng tồn kho khi có yêu cầu.
– Sắp xếp kho hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp đúng chủng loại, đúng quy cách, đúng dòng hàng . Đảm bảo nguyên tắc ” Dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm”
– Với những dòng hàng mau hỏng phải quản lý theo nguyên tắc ” Nhập trước xuất trước,….”
– Lập sơ đồ kho và quản lý theo sơ đồ.
– Trực tiếp kiểm, đếm, giao nhận hàng hóa trong quá trình Nhập / Xuất kho.
– Phát hiện chênh lệch, báo cáo và tìm nguyên nhân, đề xuất các biện pháp xử lý.
– Bố trí, bảo quản, vệ sinh khu vực trong và xung quanh kho hàng.
– Thực hiện tuân thủ nguyên tắc phòng cháy chữa cháy, an ninh kho bãi.
* Hàng tháng:
– Thực hiện kiểm kê tham gia kiểm kho hàng hóa.
– Báo cáo nhập xuất tồn vật tư, công cụ.
– Báo cáo kiểm kê để đối chiếu trình hình tồn kho vật tư, công cụ dụng cụ trên thực tế và sổ sách kế toán.

01/09/2014 - 01/09/2017

Kế Toán vật tư tại Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv Minh Đạt

* Nhiệm vụ chính:
– Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện nhập / xuất kho.
– Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công ty.
– Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
– Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
– Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.
– Kiểm soát nhập xuất tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn. Lập báo cáo tồn kho.
– Kiểm soát công cụ, dụng cụ tài sản cố định trong ty.
– Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
– Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.
– Nhận đề xuất mua hàng hóa và lên kế hoạch mua hàng để phục vụ kịp tiến độ sản xuất.
– Tham gia công tác kiểm kê kho định kỳ (hoặc đột xuất).
– Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
– Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định.
* Định kỳ hàng tháng:
– Lập báo cáo xuất nhập tồn kho.
– Tham gia kiểm kho cùng thủ kho.
– Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

01/09/2017 - 01/05/2018

Kế toán vật tư tại Tổng Công Ty Truyền Hình Cáp Việt Nam

* Nhiệm vụ chính:
– Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện nhập / xuất kho.
– Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công ty.
– Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
– Theo dõi và quyết toán đơn hàng.
– Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
– Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.
– Kiểm soát nhập xuất tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn. Lập báo cáo tồn kho
– Kiểm soát công cụ, dụng cụ tài sản cố định trong ty.
– Phân bổ chi phí, TSCĐ hàng tháng.
– Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
– Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng hóa có giá trị lớn.
– Nhận đề xuất mua hàng hóa và lên kế hoạch mua hàng để phục vụ kịp tiến độ sản xuất.
– Tham gia công tác kiểm kê kho định kỳ (hoặc đột xuất).
– Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
– Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định.
* Định kỳ hàng tháng:
– Lập báo cáo nhập xuất tồn kho.
– Tham gia kiểm kho cùng thủ kho.
– Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Kỹ năng - sở trường

– Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề nhanh chóng. Khả năng tổ chức công việc và phối hợp làm việc nhóm tốt…

Trình độ tin học

Thành thạo tin học văn phòng word, excel, phần mềm kế toán misa.

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên