Nguyễn Thị Thảo

Photo

Nguyễn Thị Thảo

Ngày sinh: 06/12/1992

Kinh nghiệm: 4 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Độc thân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: 7.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

Một công việc phù hợp với:

– khả năng

– nhu cầu của doanh nghiệp Một công việc phù hợp để:

– Phù hợp để hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất

– Phù hợp để mang lại giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp

– Phù hợp để phát triển bản thân và góp phần phát triển doanh nghiệp

Trường học
08/2010 - 06/2014

Kế toán tại Đại học kinh tế Đà Nẵng

Quá trình công tác
11/2014 - 10/2017

Quản lý, kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu

– Quản lý nhà hàng: chịu trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động của nhà hàng gồm: tài chính, nhân sự, đào tạo nhân viên, lên kế hoạch makerting, kế hoạch tài chính …
– Kế toán tổng hợp: kiểm soát mọi hoạt động thu chi, kiểm soát công việc của các kế toán viên, lên báo cáo quản trị hàng tuần, hàng tháng

10/2017 - Hiện tại

Nhân viên kế toán, hành chính văn phòng, đối ngoại tại Công ty cp dịch vụ và vận tải Bảo Châu

Nhân viên kế toán, hành chính văn phòng, đối ngoại
– nhân viên kế toán: kế toán lương, nhân sự, bảo hiểm xã hội
– nhân viên hành chính văn phòng
– nhân viên đối ngoại

Kỹ năng - sở trường

Kĩ năng tổ chức
Kĩ năng giao tiếp
Kĩ năng làm việc theo nhóm

Trình độ tin học

Thành thạo tin học văn phòng word, excel

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên