Nguyễn Thị Hồng

Photo

Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh: 09/08/1992

Kinh nghiệm: 3 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: Đà Nẵng

Mong muốn mức lương tối thiểu: 5.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

– Tôi mong muốn được làm việc để phát huy kiến thức đã học được và vận dụng những kỹ năng thực tế vào công việc hiện tại.

– Trở thành một người kế toán giỏi để tham gia vào xây dựng phát triển công ty.

Trường học
08/2010 - 08/2014

Kế toán tại Đại Học Quảng Nam

Quá trình công tác
01/08/2014 - 01/02/2015

Kế toán tổng hợp tại Công Ty Tài Chính Kế Toán Đầu Xuân Đức

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ
phát sinh.
– Kê khai thuế GTGT hàng tháng và lập báo cáo tài chính cuối năm.
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
– Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp, sự hợp lý và
khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.

01/02/2015 - Hiện tại

Kế toán tổng hợp tại Công Ty TNHH TMDV Xuất Nhập Khẩu Triều Việt

– Kê khai thuế GTGT hàng tháng và lập báo cáo tài chính cuối năm.
– Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp, sự hợp lý và
khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.
– Quản lý các khoản thu, chi và theo dõi công nợ.
– Làm việc với cơ quan thuế.
– Tham mưu cho lãnh đạo công ty về sổ sách và các chế độ kế toán hiện hành.

Kỹ năng - sở trường

– Tôi luôn là người cẩn thận trong công việc và hòa đồng với mọi người.
– Luôn biết lắng nghe và cố gắng hoàn thiện bản thân để đem lại kết quả công việc tốt nhất.

Trình độ tin học

Thành thạo tin học văn phòng word, excel

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên