Nguyễn Mạnh Cường

Logo

Nguyễn Mạnh Cường

Ngày sinh: 11/12/1980

Kinh nghiệm: Hơn 5 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nam

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: Trên 15 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian

Mục tiêu nghề nghiệp

Muốn làm trưởng phòng kế toán, kiểm toán cho công ty lớn

Trường học
2008-2012

Kế toán tổng hợp tại Đại học kinh tế quốc dân

Bằng loại giỏi

Quá trình công tác
2009 - 2017

Giáo đốc điều hành tại Công ty CP đầu tư và công nghệ Việt Hưng

Hoàn thành xuất sắc công việc được giao

Kỹ năng - sở trường

Chăm chỉ

Cẩn thận

Tuy suy tốt

Sáng tạo

Trình độ tin học

Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel, PDF.

Biết photoshop, Camtasia

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên