Nguyễn Thị Phương

Photo

Nguyễn Thị Phương

Ngày sinh: 24/06/1993

Kinh nghiệm: 3 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Độc thân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: 5.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu ngắn hạn:

Phát triển các kỹ năng như: làm việc nhóm giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian để tích lũy kinh nghiệm cho sự nghiệp tương lai.

Trở thành kế toán viên chuyên nghiệp.

Mục tiêu dài hạn:

Phấn đấu làm kế toán thuế giỏi.

 

Trường học
2011-2015

Kế toán tại Đại học Công Nghiệp HàNội.

Quá trình công tác
01/2015 – 08/2016

Kế toán tổng hợp kiêm quản lý tại Trung tâm Huấn luyện Thể Dục Thể Thao Quốc Gia 1 Hà Nội

Làm hợp đồng , quản lý hợp đồng thuê sân cho khách hàng. Viết hóa đơn cho khách hàng.
Theo dõi tình hình xuất nhập tồn trong ngày.
Lập phiếu thu chi cho doanh nghiệp
Hỗ trợ tiếp nhận đơn hàng, theo dõi kho công nợ.
Cuối ngày, tính ra doanh số thu được và số tiền khách còn nợ, chấm
công cho nhân viên, viết báo cáo gửi cấp trên.
Cuối tháng, đối chiếu lượng khách và hàng hóa xuất nhập tồn, tính
khoản doanh thu và các khoản chi trong tháng, tình hình thanh toán công nợ của khách hàng gửi cho ban giám đốc.
Tính lương cho nhân viên.

Từ 09/2016 đến 06/2017

Kế toán nội bộ tại Công ty cổ phần Dược phẩm Ecolif

Giao dịch với khách hàng: Gửi, rút tiền, ủy nhiệm chi…
Tập hợp và kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán vào sổ sách kế toán. Theo dõi tình hình nhập xuất tồn.Tính doanh thu, chi phí.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, lên sổ sách kế toán. Cuối tháng, tính lương cho nhân viên.

7/2017 đến nay

Nhân viên chăm sóc khách hàng. tại Công ty cổ phần Moji Việt Nam

Tiếp nhận, xử lý phản hồi ý kiến của khách hàng. Check hàng,lên đơn cho khách hàng.
Hỗ trợ bộ phận bán hàng theo sự phân công của quản lý

Kỹ năng - sở trường

Tinh thần làm việc nhóm, giao tiếp thuyết trình ,thương lượng ,quản lý thời gian….

Trình độ tin học

MS Word, MS Excel, PowerPoint

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên