Nguyễn Đức Tâm

Photo

Nguyễn Đức Tâm

Ngày sinh: 15/06/1991

Kinh nghiệm: 4 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nam

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: 10.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

1, Mục tiêu ngắn hạn:

– Mong muốn có được cơ hội phát huy trong công việc, tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc

– Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển

– Mong muốn xây dựng môi trường làm việc tốt 2,

Mục tiêu dài hạn:

– Trở thành nhân viên kế toán ưu tú

– Trở thành một kế toán trưởng

– Được gắn bó lâu dài với công ty

Trường học
09/2009 - 06/2013

Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội

Quá trình công tác
01/2015 - 12/2016

Nhân viên kế toán part time tại Công ty cổ phần vận tải Quang Minh Thiện

– Nhận giao khoán các công việc kế toán chung trong công ty.
– Lập tờ khai, kê khai và nộp các loại thuế và quyết toán các loại thuế hàng tháng, quý, năm.
– Lập và xử lý các chứng từ đi kèm hóa đơn và các nghiệp vụ phát sinh, cập nhật dữ liệu vào phần mềm kế toán.
– Hạch toán, kết chuyển doanh thu, chi phí, kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ, lên báo cáo tài chính năm.

11/2013 - 12/2017

Nhân viên kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI

– Xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống tài chính, kế toán, hóa đơn/chứng từ và thủ tục kiểm toán; Đảm bảo duy trì hệ thống sổ sách/báo cáo theo đúng các tiêu chuẩn kiểm toán hiện hành.
– Thường xuyên theo dõi, đối chiếu, kiểm soát và thống kê các khoản chi tiêu, quỹ tiền mặt theo quy định về thống kê kế toán.
– Lập hồ sơ vay, theo dõi các khoản tiền tiền vay, các khoản bảo lãnh ngân hàng bằng nội tệ và ngoại tệ.
– Kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ kịp thời,
– Điều phối việc thanh toán các khoản phát sinh qua ngân hàng; làm thủ tục thanh toán cho các nhà cung cấp.
– Lập, xây dựng, kiểm tra tính chính xác số liệu trong các báo cáo thuế, tài chính; các Hợp đồng kinh tế trước khi trình ký hoặc gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.
– Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong tháng, xử lý giấy tờ, công việc liên quan đến việc tính toán các khoản phải thu phải trả cho người lao động, các khoản trích nộp cho các cơ quan nhà nước.
– Quản lý tài sản cố định; tính và trích khấu hao, hao mòn.
– Tập hợp doanh thu, phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm. Hạch toán các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, kết chuyển lãi (lỗ) cuối kỳ.
– Đón tiếp, cung cấp số liệu phục vụ các đoàn thanh kiểm tra, quyết toán của các cơ quan kiểm toán, thuế, kiểm soát nội bộ…các năm 2014, 2016.
– Thiết lập, in ấn, duy trì và lưu trữ hệ thống sổ sách kế toán, tài khoản, cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm kế toán.
– Tập hợp số liệu báo cáo cho ban giám đốc hàng tháng, quý, năm, làm các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của ban giám đốc.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Kỹ năng - sở trường

– Được đánh giá là người có năng lực trong công việc.

– Có chuyên môn kế toán tốt.

– Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc: Microsoft Word, Excel, Power Point.

– Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast và MISA và có thể nhanh chóng sử dụng các phần mềm kế toán mới.

– Am hiểu về máy tính và phần mềm máy tính.

– Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản.

Trình độ tin học

– Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc: Microsoft Word, Excel, Power Point.

– Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast và MISA

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên