Nguyễn Thị Thu Hồng

Logo

Nguyễn Thị Thu Hồng

Ngày sinh: 10/10/1975

Kinh nghiệm: Hơn 5 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: TP.HCM

Mong muốn mức lương tối thiểu: Trên 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

– Mong muốn được làm trong một môi trường chuyên nghiệp. có thu nhập cao.

Trường học
1995 – 2000

Khoa tài chính kế toán tại Đại Học Công Nghệ Kỹ Thuật

Quá trình công tác
T03/2017 – đến nay

Kế toán trưởng tại CÔNG TY TNHH DV Đạt Nguyên

Kiểm tra chi tiết thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân hàng tháng, tình hình sử dụng hóa đơn Quý…. Các báo cáo khác nếu có.
Tính thuế thu nhập doanh nghiệp Quý, báo cáo thống kê và các báo cáo khác nếu có.
Tính giá thành hàng tháng, cung cấp chi tiết giá thành sản xuất cho từng mã hàng, kiểm tra và phân tích chi phí hàng tháng tăng giảm ( như tiền lương, tăng ca, số nhân công tăng, tiền điện nước, tiền bảo trì, chi phí khác. Đặc biệt quan tâm đến nguyên liệu chính và phụ đưa ra giải pháp tại sao hao hụt trong tháng, so sánh số liệu chính xác. Tìm biện pháp khắc phục cho tháng sau.
Đối chiếu công nợ phải thu và phải trả, kiểm tra tài sản trích khấu hao, trích trước một số chi phí, kiểm tra doanh thu
Kiểm tra và ký các thanh toán như tiền mặt và ngân hàng, đối chiếu công nợ phải thu phải trả trong nước.
Hàng ngày kiểm tra các sổ cái, bảng cân đối kế toán, chứng từ trích trước và các
Báo cáo tổng giám đốc yêu cầu.
Làm việc với nhân viên thuế Thủ Đức
Luôn luôn hạch toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Và tuân thủ mọi nguyên tác của công ty.
Thành tích: kiểm tra lại số liệu các năm trước. và điều chỉnh cho đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Điều chỉnh các số liệu trích trước không đúng.

2006 – T02/2017

Kế toán tổng hợp và kế toán trưởng tại Công ty TNHH Fes (Viet Nam). (Singapore)

Kiểm tra chi tiết thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân hàng tháng, tình hình sử dụng hóa đơn Quý…. Các báo cáo khác nếu có.
Tính thuế thu nhập doanh nghiệp Quý, báo cáo thống kê, thuế nhà thầu và các báo cáo khác nếu có.
Tính giá thành hàng tháng, cung cấp chi tiết giá thành sản xuất cho từng mã hàng, kiểm tra và phân tích chi phí hàng tháng tăng giảm ( như tiền lương, tăng ca, số nhân công tăng, tiền điện nước, tiền bảo trì, chi phí khác. Đặc biệt quan tâm đến nguyên liệu chính và phụ đưa ra giải pháp tại sao hao hụt trong tháng, so sánh số liệu chính xác. Tìm biện pháp khắc phục cho tháng sau.

Đối chiếu công nợ phải thu và phải trả nước ngoài, kiểm tra tài sản trích khấu hao, trích trước một số chi phí do tập đoàn cung cấp, kiểm tra doanh thu

Kiểm tra và ký các thanh toán như tiền mặt và ngân hàng, đối chiếu công nợ phải thu phải trả trong và ngoài nước

Hàng ngày kiểm tra các sổ cái, bảng cân đối kế toán, chứng từ trích trước và các
Báo cáo bên tập đoàn và tổng giám đốc yêu cầu.
Làm việc với kiểm toán trong nước và nước ngoài, nhân viên thuế Bình Dương

Luôn luôn hạch toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Và tuân thủ mọi nguyên tác của công ty.
Sự dụng thành thạo phần mền Lacviet(Accnet2004), hướng dẫn nhân viên mới.

2004 - 2006

Kế toán Tổng hợp tại Công ty TNHH AMW Viet Nam (Hong Kong)

Báo cáo thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế theo Quý, báo cáo thống kê và các báo cáo khác nếu có.
Đối chiếu công nợ phải thu với Nước ngoài, theo dõi tài khoản tài sản, doanh số nước ngoài.
Kiểm tra các tài khoản, kiểm tra sổ cái và nhật ký chung, và báo cáo lãi lỗ cuối tháng
Hàng ngày kiểm tra các sổ cái, bảng cân đối kế toán, chứng từ trích trước và các
báo cáo bên tập đoàn và tổng giám đốc yêu cầu.
Làm việc với kiểm toán trong nước và nước ngoài, nhân viên thuế Hồ Chí Minh
Luôn luôn hạch toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Và tuân thủ mọi nguyên tác của công ty.
Sự dụng thành thạo phần mền Accost, hướng dẫn nhân viên mới.

2001 – 2004

Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Kreves Vina

Tính giá thành, nhập tiền mặt, thanh toán và phải thu, đối chiếu công nợ
Hàng ngày kiểm tra các sổ cái, bảng cân đối kế toán, chứng từ trích trước và các báo cáo bên tập đoàn và tổng giám đốc yêu cầu.
Làm việc với kiểm toán trong nước và nước ngoài, nhân viên thuế Hồ Chí Minh
Luôn luôn hạch toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Và tuân thủ mọi nguyên tác của công ty.
Sự dụng thành thạo phần mền Peach tree, hướng dẫn nhân viên mới.

1998 –2001

Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Quang Viễn

Tính giá thành, nhập tiền mặt, thanh toán, theo dõi phải trả, phải thu, đối chiếu công nợ
Hàng ngày kiểm tra các sổ cái, bảng cân đối kế toán, chứng từ trích trước và các báo cáo
Luôn luôn hạch toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Và tuân thủ mọi nguyên tác của công ty.

Kỹ năng - sở trường

Kinh nghiệm làm việc với nước ngoài, thuế, kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài.

Có kinh nghiệm trong kiểm soát chi phí (trung tâm chi phí, cơ cấu chi phí, phân bổ chi phí). – Hiểu biết về chuẩn mực kế toán (tiêu chuẩn báo cáo tài chính Việt Nam và quốc tế).

– Có kiến thức về tiếng Anh.

– Có khả năng giao tiếp tốt với người nước ngoài.

– Có kỹ năng giao tiếp tốt, chuyên sâu, chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập.

– Nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.

– Có kiến thức về máy tính: kế toán mềm; Văn phòng MS: Word, Excel, Access, PowerPoint, internet

– Thành thạo, chủ động, độc lập và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Trình độ tin học

Chứng chỉ tin học B

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên