Nguyễn Thị Xuân Hòa

Logo

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Ngày sinh: 01/03/1986

Kinh nghiệm: Hơn 5 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: TP.HCM

Mong muốn mức lương tối thiểu: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, ổn định và phát triển. Chế độ đãi ngộ lao động thỏa đáng, phát huy được năng lực của bản thân.

Trường học
2004-2007

Kế toán Tổng Hợp tại Cao Đẳng Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh

2008-2010

Kế toán Doanh nghiệp tại Đại học Kinh tế Thành Phố HCM

Quá trình công tác
Từ tháng 03/2008 đến 02/2012

Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH SX TM Bao Bì Tân Hương

+ Thực hiện các nhiệm vụ, công việc, yêu cầu của ban giám đốc.
+ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
+ Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán
+ Cung cấp thông tin, số liệu kế toán, tài chính trong đơn vị
+Thực hiện các quy định của pháp luật kế toán, tài chính trong đơn vị
+ Mở L/C, làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng lấy bộ chứng từ……
+ Tập hợp chi phí giá thành sản phẩm..
+ Kiểm soát việc lập báo cáo tài chính
+ Quyết toán các loại thuế: VAT, TNDN, TNCN…
Tham gia các khóa học về tập huấn thuế.

Từ năm T03/2012 – T10/2015

Kế Toán Trưởng tại . Công ty TNHH TM DV & XD HDT

+ Thực hiện các nhiệm vụ, công việc, yêu cầu của ban giám đốc.
+ Thực hiện thủ tục vay ngắn hạn, dài hạn, định giá tài sản, đáo hạn ngân hàng.
+ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
+ Quyết toán công trình xây dựng.
+ Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán
+ Cung cấp thông tin, số liệu kế toán, tài chính trong đơn vị cho ban giám đốc theo định kỳ và theo yêu cầu.
+Thực hiện các quy định của pháp luật kế toán, tài chính trong đơn vị.
+ Lập báo cáo tài chính.
+ Quyết toán các loại thuế: VAT, TNDN, TNCN…
+ Trực tiếp quyết toán thuế từ năm 2009 đến năm 2013 cục thuế TP Hà Nội – Phòng Thanh tra số 2.
Tham gia các khóa học về tập huấn thuế.

Từ năm T10/2015 đến Nay

Kế Toán Trưởng tại Công Ty CP Đầu tư Xây dựng 586

+ Thực hiện các nhiệm vụ, công việc, yêu cầu của ban giám đốc.
+ Thực hiện thủ tục vay ngắn hạn, dài hạn, định giá tài sản, đáo hạn ngân hàng.
+ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
+ Quyết toán công trình xây dựng vồn ngân sách, vốn quốc phòng.
+ Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu hội đồng quản trị, ban giám đốc theo định kỳ tháng, quý, năm.
+ Cung cấp thông tin, số liệu kế toán, tài chính trong đơn vị cho ban giám đốc theo định kỳ và theo yêu cầu.
+Thực hiện các quy định của pháp luật kế toán, tài chính trong đơn vị.
+ Lập báo cáo tài chính.
+ Quyết toán các loại thuế: VAT, TNDN, TNCN…
+ Trực tiếp quyết toán thuế từ năm 2009 đến năm 2016 cục thuế TP Hồ Chí Minh – Phòng Thanh tra số 2.
Tham gia các khóa học về tập huấn thuế.

Kỹ năng - sở trường

–         Có nhiều kinh nghiệm trong công việc quyết toán thuế như:

+ Trực tiếp làm hồ sơ quyết toán thuế năm báo cáo tài chính 2010 đến năm 2013

+ Quyết toán thuế từ năm 2009 đến năm 2013 cho công ty TNHH TM DV và XD HDT với cục thuế TP Hà Nội – Do đoàn Thanh tra quyết toán.

+ Quyết toán thuế từ năm 2009 đến năm 2016 cho công ty CP đầu tư xây dựng 586 với cục thuế TPHCM- Do đoàn Thanh tra 2 quyết toán.

 

Có am hiểu trong nhiều lĩnh vực sản xuất như bao bì chuyên in ống đồng vàghép màng phức hợp trên bao bì mềm như: OPP/CPP, PET/PE, PA/PE, OPP/AL/PE, OPP/MCPP, PET/AL/PE, PET/MPET/PE … , am hiểu mảng xây dựng hạ tầng khu đô thị, Am hiểu mảng xây dựng công trình vốn ngân sách nhà nước. ngân sách quốc phòng………

 

–         Được nhiều cơ hội đi nhiều cọ sát cơ quan thuế trong quá trình làm việc tự tin làm việc các môi trường cạnh tranh.

–         Am hiểu các luật thuế

…..

Trình độ tin học

Tin học VP-Word, Exel- Giỏi
Win XP, Win 7-Sử dựng thành thạo win và các ứng dụng-Khá
Chương trình khác
Phần mềm kế toán: Fast, Misa.
Giỏi

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên