NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG

Photo

NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG

Ngày sinh: 08/04/1983

Kinh nghiệm: Hơn 5 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Không biết

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: TP.HCM

Mong muốn mức lương tối thiểu: Trên 15 triệu

Hình thức làm việc: Tự do

Mục tiêu nghề nghiệp

– Mong muốn được làm trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, có thu nhập khá.

 

Trường học
2001-2003

Kế Toán doanh nghiệp tại Trường Trung học giao thông công chánh tphcm

2003-2005

Tài Chính Doanh Nghiệp tại Trường Đại học kinh tế tphcm

Quá trình công tác
Tháng 8/2012-2014

Kế Toán Trưởng tại Công ty TNHH CNB Việt Nam

• Lập tất cả các loại báo cáo : Báo cáo kế toán , báo cáo quyết toán … gửi lên cơ quan thuế theo đúng thời gian quy định
• Hoạch định và tổ chức thay đổi bộ máy kế toán sao cho hiệu quả và phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp
• Thường xuyên tổ chức ,kiểm tra ,kiểm soát toàn bộ công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp
• Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của phòng kế toán cho BGĐ , tiếp nhận , triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của BGĐ
• Cập nhật thông tin thuế , luật thuế, luật kế toán khi có thay đổi , truyền đạt và phổ biến hướng dẫn cho nhân viên kế toán từng bộ phận và BGĐ
• Thường xuyên theo dõi , kiểm tra về lưu trữ và bảo quản các chứng từ , sổ sách , các tài liệu kế toán
• Hướng dẫn , đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán viên
• Quản lý hoạt động kinh doanh và theo dõi ngân sách tài chính của doanh nghiệp
• Lên kế hoạch và tham mưu với BGĐ về tình hình tài chính
• Tổ chức hệ thống kế toán ghi chép quyết toán , hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác và kịp thời tuân thủ theo đúng quy định và đúng luật
• Chỉ đạo và hướng dẫn kế toán viên thực hiện công việc của từng bộ phận
• Tham mưu cho ban giám đốc tài chính về chiến lược tài chính của doanh nghiệp
• Báo cáo tình hình tài chính cho BGĐ
• Làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng : CQ Thuế , Sở KHĐT ,ngân hàng ,…..và các cơ quan khác khi có yêu cầu
• Trực tiếp giải trình với cơ quan thuế , quyết toán thuế ….
• Thực hiện các công việc khác tại doanh nghiệp có liên quan theo sự phân công của BGĐ

Tháng 3/2010-7/2012

Kế Toán Tổng hợp tại Công ty CP ĐT XD Gấu Trúc -Q.Bình Thạnh

• Bóc tách chi phí để theo dõi đưa NVL vào theo đunhs định mức quy định
• Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế
• Theo dõi máy thi công và nhân công của máy thi công theo từng công trình
• Tập hợp phân bổ chi phí và tính giá thành từng công trình , từng hạng mục
• Lập BCT hàng tháng , quý , năm và hạch toán lên bảng CĐSPS , bảng CĐKT – BCTC năm
• Lập BCTC nội bộ theo yeu cầu của cấp trên
• Sắp xếp , lưu trữ , hồ sơ hóa đơn , chứng từ , biên bảng ngiệm thu bàn giao công trình
• Giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu , thanh tra , quyết toán
• Lập hồ sơ nghiệm thu công trình
• Theo dõi doanh thu từng công trình
• Theo dõi chi phí dỡ dang từng công trình , từng hạn mục
• Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí , xử lý các hạn mục chênh lệch so định mức cho phép
• Định kỳ kiểm kê khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc doanh nghiệp đã quy định
• Lập baó cáo về chi phí chung cho từng hạn mục , từng công trình cho BGĐ
• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc

Tháng 03/2007 – 12/2009

KT Tổng hợp ,giá Thành và KT Thuế tại Công ty TNHH Hà Xá

• Lập hóa đơn chứng từ khi bán hàng, kiểm tra hàng hóa , lên kế hoạch nhập hàng, bán hàng . Báo cáo bán hàng
• Chấm công nhân viên , công nhân .Tạm ứng , tính lương , thanh toán lương , theo dõi thu – chi
• Ghi chép , cập nhật các chứng từ về nhập kho , xuất kho , tồn kho
• Quản lý kho và kiểm kê kho định kỳ
• Theo dõi công nợ , các khoản phải thu , phải trả đối với khách hàng cũng như nhà cung cấp
• Báo cáo ban giám đốc về tình hình công nợ của DN, lên kế hoạch thu hồi nợ và trả nợ
• Theo dõi các khoản thu chi hàng ngày ( Tiền mặt và tiền ngân hàng )
• Tập hợp các chi phí và giá mua nguyên liệu đầu vào để tính toán lên giá thành sản phẩm để đưa ra giá bán cho nhân viên kinh doanh ( mặt hàng : Bột trét tường và sơn nước )
• Thu thập , xử lý các hóa đơn chứng từ kế toán
• Tính thuế , kê khai , làm báo cáo thuế hàng tháng , quý , năm.
• Lập các báo cáo về hóa đơn chứng từ
• Làm việc với cơ quan thuế
• Theo dõi , kiểm kê Công cụ dụng cụ va TSCĐ định kỳ
• Cuối kỳ tổng hợp số liệu lên sổ sách , lập các báo cáo cuối kỳ , cuối quý , cuối năm.
• Hạch toán lên bảng cân đối số phát sinh và lập báo cáo tài chính cuối năm .

Tháng 08/2004- 1/2007

Kế toán nội bộ tại Công ty TNHH SX TM DV Duy Đức

• Lập phiếu thu – phiếu chi thanh toán và theo dõi , quản lý tiền mặt tại quỹ
• Lập chứng từ nhập xuất hàng căn cứ vào chứng từ ghi sổ và quản lý hàng trong kho, lên báo cáo nhập -xuất – tồn hàng hóa mua vào và bán ra. Quản lý và sắp xếp kho hàng
• Mở tài khoản ngân hàng , lập ủy nhiệm chi , rút sét , nộp tiền vào tài khoản.
Ghi sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng.
• Lập đề nghị tạm ứng, hoàn ứng , thanh toán .Mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán và đối chiếu công nợ nhà cung cấp va khách hàng thanh toán.
• Soạn thảo hợp đồng lao động, lập bảng lương và thanh toán lương. Lập và theo dõi BHXH , BHYT
• Xuất hóa đơn bán hàng, lập chứng từ bán hàng . Tập hợp doanh thu và chi phí báo cáo cho KTT và ban giám đốc
• Tập hợp và theo dõi công nợ phải thu , công nợ phải trả. Lập kế hoạch thu nợ , trả nợ.Giải quyết các khoản nợ khó đòi.
• Tập hợp và phân loại chứng từ cập nhật theo ngày và lên báo cáo.
• Lập bảng kê mua vào – bán ra , lập và nộp BCT GTGT hàng tháng ,BCT quý

2003-2007

Kế Toán Phân xưởng tại Công Ty TNHHTM DV SX An Nguyên

• Theo dõi nguyên liệu , vật tư hàng hóa , thành phẩm tại xưởng sản xuất ( Tồn kho , xuất , nhập trong kỳ ) , Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
• Theo dõi hàng hóa mua về , thành phẩm xuất kho .chuyển số liệu về cho kế toán trưởng.
• Theo dõi khấu hao TSCĐ , Phân bổ CCDC tại phân xưởng .
• Định kỳ lập báo cáo cho quản đốc phân xưởng về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và kết quả hoạt động nội bộ của phân xưởng.
• Theo dõi tạm ứng và lập bảng lương ,thanh toán lương tại phân xưởng .
• Tập hợp chứng từ và lên bảng báo cáo gửi về cho KTT công ty • Quản lý kho và sắp xếp kho , kiểm kê kho định kỳ.
• Thực hiện các công việc khác tại phân xưởng có liên quan theo sự phân công của BGĐ

Kỹ năng - sở trường

Tư Duy

§  Tư duy nhạy bén

§  Tư duy cạnh tranh

§  Logic và hệ thống

§  Tư duy chiến lược

Cá tính

§  Cần cù, cẩn trọng

§  Yêu thích tài chính và  kinh doanh

§  Chịu được áp lực cao trong công việc

 

Kinh nghiệm

§  Tổ chức thực hiện, xây dựng đội nhóm.

§  Hiểu biết sâu sắc và trải nghiệm về : tài chính kế toán , Liên kết đối tác, phát triển đội ngũ nhân viên, giải trình cơ quan thuế … Kỹ năng

§  Giải trình và làm việc với cơ quan thuế

§  Thương lượng và thuyết phục

§  Kiểm soát  và giao việc

§  Thành thạo Tin học văn phòng , các phần mềm

§  Có mối liên hệ tốt với các cơ quan chức năng, : Ngân hàng, Cơ quan thuế các quận

Trình độ tin học
Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên