Đỗ Ngọc Hà

Photo

Đỗ Ngọc Hà

Ngày sinh: 15/03/1990

Kinh nghiệm: 4 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

Trở thành kế toán trưởng giỏi

Trường học
2008- 2012

Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Tài chính

Quá trình công tác
06/2012 – 02-2014

Kế toán thuế tại Công ty cổ phần Tự động hóa và Điều khiển Đất Việt

• Làm báo cáo thuế bao gồm tờ khai thuế GTGT hàng tháng, thuế TNDN tạm tính hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý, quyết toàn thuế thu nhập cá nhân hàng quý.
• Hạch toán phần mềm thu chi tiền mặt, sổ phụ ngân hàng, hóa đơn.
• Làm các công văn, giấy tờ mẫu báo cáo với cơ quan thuế
• Làm bộ báo cáo tài chính cuối năm, lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN năm.
• Xuất hóa đơn, xử lý các vấn đề liên quan đến mất, hủy hóa đơn
• Quản lý công nợ, lập báo cáo công nợ hàng ngày
• Lập báo cáo nhập xuất tồn vật tư hàng ngày.
• Hỗ trợ Phòng kinh doanh theo dõi tiến độ giao hàng, lập lệnh xuất hóa đơn, biên bản hủy hóa đơn, biên bản đối chiếu công nợ.
• Hoàn thiện sổ sách kế toán, hợp đồng, hóa đơn để quyết toán thuế.

Từ 03/2014 – nay:

kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Hawaco

• Thực hiện các giao dịch rút, gửi tiền, ủy nhiệm chi và các giao dịch khách liên quan đến ngân hàng
• Hạch toán phần mềm theo sổ phụ các ngân hàng.
• Theo dõi xuất nhập tổn hàng hóa, từ đó làm việc với chuyên gia hãng nước ngoài để đặt hàng đối với hàng nhập khẩu.
• Làm LC, TT đối với hàng nhập khẩu
• Làm bảo lãnh ngân hàng bao gồm: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành đối với hàng bán trong nước và bảo lãnh thanh toán đối với hàng mua trong nước.
• Làm việc với ngân hàng về hạn mức và hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay mua xe, bất động sản.
• Theo dõi vay, nợ với ngân hàng và vay nợ giữa công ty với các đơn vị khác. Lập bảng tính lãi vay hàng tháng, quản lý hợp đồng vay, thu tiền lãi, thanh toán nợ gốc và lãi khi tới hạn.
• Quản lý cho thuê, thi công xây dựng các bất động sản thuộc sở hữu của công ty.

Kỹ năng - sở trường

·         Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast, các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Power Point.

·         Kinh nghiệm 4 năm kế toán thuế, hạch toán ngân hàng, hóa đơn, làm báo cáo thuế/ nội bộ hàng tháng/ quý/ năm.

·         Có kinh nghiệm quyết toán thuế

·         Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán quốc tế và làm việc với ngân hàng (Ủy nhiệm chi, rút séc, mở bảo lãnh, LC, TT…)

·         Có khả năng làm việc độc lập cũng như trong môi trường làm việc nhóm.

·         Có khả năng đọc, viết tài liệu tiếng anh và viết báo cáo tốt.

Trình độ tin học

Thành thạo tin học văn phòng

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên