ĐỖ NGỌC HÀ

Photo

ĐỖ NGỌC HÀ

Ngày sinh: 15/03/1990

Kinh nghiệm: 4 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: 7.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

·         Trở thành nhân viên kế toán chính thức của công ty, công việc phù hợp với khả năng và phát triển bản thân, gắn bó lâu dài với công ty.

·         Tham gia đóng góp tích cực cho mọi hoạt động của công ty, hoàn thành tốt công việc cấp trên giao phó.

·         Có được sự tin tưởng của đồng nghiệp cũng như quản lý.

·         Tích lũy, trau dồi được thêm nhiều kinh nghiệm xử lý công việc hiệu quả, nhanh chóng, sắp xếp công việc một cách khoa học, đạt được thành tựu nhất định trong công việc

Trường học
09/2008 – 06/2012

tài chính ngân hàng tại Học Viện Tài Chính

Quá trình công tác
1. Từ 06/2012 – 02-2014

Kế toán thuế tại Công ty cổ phần Tự động hóa và Điều khiển Đất Việt

• Làm báo cáo thuế bao gồm tờ khai thuế GTGT hàng tháng, thuế TNDN tạm tính hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý, quyết toàn thuế thu nhập cá nhân hàng quý.
• Hạch toán phần mềm thu chi tiền mặt, sổ phụ ngân hàng, hóa đơn.
• Làm các công văn, giấy tờ mẫu báo cáo với cơ quan thuế
• Làm bộ báo cáo tài chính cuối năm, lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN năm.
• Xuất hóa đơn, xử lý các vấn đề liên quan đến mất, hủy hóa đơn
• Quản lý công nợ, lập báo cáo công nợ hàng ngày
• Lập báo cáo nhập xuất tồn vật tư hàng ngày.
• Hỗ trợ Phòng kinh doanh theo dõi tiến độ giao hàng, lập lệnh xuất hóa đơn, biên bản hủy hóa đơn, biên bản đối chiếu công nợ.
• Hoàn thiện sổ sách kế toán, hợp đồng, hóa đơn để quyết toán thuế.

Trách nhiệm:
• Đảm bảo tối thiêu chi phí cho doanh nghiệp khi quyết toán
• Đảm bảo thu chi tiền mặt, thu chi tiền gửi ngân hàng khớp chứng từ thanh toán
• Đảm bảo phần mềm vào đúng theo chứng từ và báo cáo thuế hàng tháng.
• Gửi báo cáo hàng tuần cho trưởng bộ phận và ban giám đốc khi có yêu cầu.

Từ 03/2014 – nay

Kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, đối ngoại tại Công ty cổ phần Hawaco

• Thực hiện các giao dịch rút, gửi tiền, ủy nhiệm chi và các giao dịch khách liên quan đến ngân hàng
• Hạch toán phần mềm theo sổ phụ các ngân hàng.
• Theo dõi xuất nhập tổn hàng hóa, từ đó làm việc với chuyên gia hãng nước ngoài để đặt hàng đối với hàng nhập khẩu.
• Làm LC, TT đối với hàng nhập khẩu
• Làm bảo lãnh ngân hàng bao gồm: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành đối với hàng bán trong nước và bảo lãnh thanh toán đối với hàng mua trong nước.
• Làm việc với ngân hàng về hạn mức và hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay mua xe, bất động sản.
• Theo dõi vay, nợ với ngân hàng và vay nợ giữa công ty với các đơn vị khác. Lập bảng tính lãi vay hàng tháng, quản lý hợp đồng vay, thu tiền lãi, thanh toán nợ gốc và lãi khi tới hạn.
• Quản lý cho thuê, thi công xây dựng các bất động sản thuộc sở hữu của công ty.
Hà Nội , 01/05/2017
Trách nhiệm:
• Đảm bảo các giao dịch tại ngân hàng khớp đề nghị thanh toán.
• Đảm bảo tiến độ hàng nhập về đủ bán ra không vượt định mức tồn kho.
• Đảm bảo công ty có nguồn tín dụng tối đa với lượng tài sản đưa vào ngân hàng ký quỹ ở mức tối thiếu, cân đối nguồn tiền trả nợ khi tới hạn để đảm bảo công ty không bị đánh giá tín dụng xấu.
• Họp và gửi báo cáo hàng tuần cho trưởng bộ phận hoặc ban giám đốc khi có yêu cầu.

Kỹ năng - sở trường

·         Có kinh nghiệm quyết toán thuế

·         Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán quốc tế và làm việc với ngân hàng (Ủy nhiệm chi, rút séc, mở bảo lãnh, LC, TT…)

·         Có khả năng làm việc độc lập cũng như trong môi trường làm việc nhóm.

·         Có khả năng đọc, viết tài liệu tiếng anh và viết báo cáo tốt.

Trình độ tin học

·         Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast, các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Power Point.

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên